Phúc trình về giám sát tài chánh Vatican

 

Phúc trình về giám sát tài chánh Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-05-2023) - Trong năm 2022, "cơ quan giám sát và tình báo tài chánh" của Vatican đã hoạt động quyết liệt hơn để đạt sự minh bạch tài chánh.

Cơ quan này do Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI thành lập hồi năm 2010 và hiện nay được gọi tắt là ASIF, với nhiệm vụ chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như giám sát về các hoạt động chuyển ngân và tài chánh.

Hôm ngày 10 tháng Năm năm 2023, ASIF đã công bố phúc trình thường niên và cho biết đã nhận được tin tức và điều tra về 128 hoạt động khả nghi trong năm 2022, trong đó có 124 do Viện Giáo Vụ, quen gọi là "Ngân hàng Vatican" (IOR) báo cáo. Từ cuộc điều tra đó, có năm hoạt động đưa tới ngưng chặn. Có 19 vụ được báo với Văn phòng Tổng Biện Lý của Vatican.

Ông Carmelo Barbagallo, Chủ tịch cơ quan ASIF, cho biết năm hoạt động tài chánh bị ngưng lại với số tiền tổng cộng là 829,050 Euro, nhưng không có các biện pháp đóng tài khoản, hoặc ngưng hoạt động của các tài khoản này trong năm ngày làm việc, vì bị nghi là rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Trong năm qua, cơ quan ASIF đã kiện toàn hệ thống kiểm soát, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan tương tự của các nước khác, trao đổi thông tin quốc tế. Kể từ năm 2012, cơ quan này đã ký 67 thỏa hiệp cộng tác quốc tế.

Sau cùng, cơ quan này cho biết trong năm 2022, có 154 đơn khai số tiền mặt được đưa vào Vatican, tổng cộng gần 14 triệu 756 ngàn Euro, và 410 đơn khai đưa tiền mặt ra khỏi lãnh thổ Vatican, với hơn 6 triệu 273 ngàn Euro.

(Vatican News 10-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page