Ðức Thánh cha tiếp kiến

Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-05-2023) - Sáng ngày 10 tháng Năm năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị của Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học, bàn luận về đề tài: "Các cuộc khủng hoảng lương thực và nhân đạo: khoa học và chính trị phòng ngừa và làm dịu bớt các cuộc khủng hoảng ấy".

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nhận định rằng: "Ðề tài mà anh chị em chọn là điều thích hợp hơn bao giờ hết, không phải chỉ là cuộc thảo luận học thuật, nhưng cũng kêu gọi các chính quyền hãy có những chính sách nhìn xa trông rộng và thực tiễn, để thoa dịu những đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta không có lương thực lành mạnh và không được lương thực đầy đủ. Cách đây vài tháng, một học giả nói với tôi: "Nếu trong một năm, người ta không chế tạo võ khí, thì nạn đói trên thế giới sẽ chấm dứt".

"Ðó là một thách đố khẩn cấp, vì quá nhiều khi tình trạng do thiên tai nhưng cũng do xung đột võ trang. Tôi đặc biệt nghĩ đến chiến tranh tại Ucraina, do nạn tham nhũng chính trị hoặc tham ô kinh tế và sự bóc lột trái đất, căn nhà chung của chúng ta, ngăn cản việc sản xuất lương thực, làm thương tổn các hệ thống canh nông và đe dọa nguy hiểm việc cung cấp lương thực cho các dân tộc. Ðồng thời, những cuộc khủng hoảng khác nhau trở nên trầm trọng hơn vì những hậu quả lâu dài của đại dịch Covid-19. Ngoài ra, người ta chứng kiến sự giảm sút tình huynh đệ nhân loại, - đó là một sự kiện thực tế: chiến tranh và lầm than làm suy giảm tình liên đới huynh đệ. Sự suy giảm này cũng chịu ảnh hưởng về những chủ trương ích kỷ của một số kiểu mẫu kinh tế hiện nay".

Ðức Thánh cha nhấn mạnh: "Trong viễn tượng này, ngày càng phải ý thức rằng tất cả đều có liên hệ chặt chẽ với nhau: Những vấn đề ngày nay đòi phải có một cái nhìn có khả năng để ý đến mỗi khía cạnh của cuộc khủng hoảng hoàn cầu" (Fratelli tutti, 137). Một yếu tố quan trọng của cái nhìn này là hiểu rằng một cuộc khủng hoảng cũng có thể trở thành một cơ hội thuận lợi để nhìn nhận và học hỏi từ những sai lầm quá khứ".

Theo chiều hướng đó, Ðức Thánh cha cầu chúc khóa họp này của Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học giúp mọi người ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, không phải chỉ tập trung vào những giải pháp kỹ thuật chuyên môn, nhưng nhất là nhờ rằng điều thiết yếu là phát triển một thái độ liên đới hoàn vũ, dựa trên tình huynh đệ, tình thương và cảm thông nhau".

(Rei 10-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page