Công giáo tại Hàn Quốc

tăng lên 11.3% dân số toàn quốc

 

Công giáo tại Hàn Quốc tăng lên 11.3% dân số toàn quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 09-05-2023) - Theo thống kê mới nhất, số tín hữu Công giáo tại 16 giáo phận toàn quốc tăng lên 11.3% dân số toàn quốc, tức là gần 6 triệu tín hữu (5,949,862), tăng 0.2% tính đến cuối năm 2022.

Niên giám Thống kê của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, công bố hồi cuối tháng Tư năm 2023, cho biết số tín hữu tham dự thánh lễ mỗi Chúa nhật, trong năm 2022, trung bình gần một triệu người, tương đương với 11.8%. Tỷ lệ này tăng 3% so với năm 2021, vì năm 2022 không còn những hạn chế vì đại dịch như trước. Tuy nhiên, trước đại dịch số tín hữu dự lễ Chúa nhật là 18.3%.

Tổng số tín hữu được rửa tội trong năm 2022 là gần 41,500 người, tăng 13.3%. Thống kê phân ba loại những người được rửa tội, là trẻ em, người lớn và người sắp qua đời. Tỷ lệ người lớn rửa tội tăng 9.3%, và người gần qua đời được rửa tội tăng 16%, trong khi tỷ lệ trẻ em rửa tội giảm 7.2%, từ năm 2015 đến 2019, nhưng trong năm 2022, tăng 22.1% so với năm 2021 trước đó.

Số linh mục Hàn Quốc trong năm 2022 tăng thêm 77 người và hiện có 5,703 linh mục toàn quốc, kể cả hai hồng y, 40 giám mục. Số linh mục dòng tăng thêm 16 vị và hiện có 826 vị. Có 96 tân linh mục trong năm 2022, tăng ba vị so với năm 2021 trước đó.

Hiện nay, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc có 1,007 thừa sai ở nước ngoài, giảm 108 người so với năm trước đó. Trong số các thừa sai, có 244 linh mục, 50 nam đan sĩ, và 700 nữ tu, chỉ có 8 giáo dân thừa sai.

(Fides 3-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page