Ðại hội của Caritas Quốc tế

 

Ðại hội của Caritas Quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 09-05-2023) - Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Năm năm 2023, Ðại hội của Caritas Quốc tế sẽ tiến hành tại Roma, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu của 162 tổ chức Caritas quốc gia hoạt động tại 200 nước trên thế giới.

Ðại hội này nhóm họp bốn năm một lần và lần này có chủ đề là: "Xây dựng những con đường mới của tình huynh đệ".

Trong đại hội, các đại biểu sẽ bầu vị tân Chủ tịch, Tổng thư ký, thủ quỹ, Hội đồng chấp hành và Hội đồng đại diện của Liên hiệp, với nhiệm kỳ bốn năm. Các tham dự viên cũng suy tư về chủ đề của Ðại hội theo tinh thần Thông điệp "Fratelli tutti" của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Ngoài ra, các vị cũng thảo luận về vấn đề: làm sao có thể làm việc hữu hiệu hơn với nhau để phục vụ những người nghèo túng và dễ bị tổn thương nhất, trong một thế giới hiện đang bị nhiều cuộc khủng hoảng: từ chiến tranh Ucraina đến đại dịch Covid, từ những hậu quả của sự thay đổi khí hậu và tình trạng bất an về lương thực đang lan rộng.

Ngay trong ngày đầu tiên, 11 tháng Năm năm 2023, các tham dự viên sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến. Và ngày hôm sau, 12 tháng Năm năm 2023, sẽ có một cuộc suy tư về đề tài: "Những thách đố hoàn cầu và vai trò của Caritas", với bài tham luận của Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và Ðại sứ Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, Chủ tịch Ủy ban an ninh lương thực thế giới, của Chủ tịch Caritas các nước Ghana, Myanmar, và Ailen.

Những ngày sau đó, sẽ có những khóa họp bàn về ba vấn đề chủ yếu của Caritas quốc tế, đó là sự đồng hành, hoạt động tại các miền và cộng tác huynh đệ. Trong các khóa họp này sẽ có những bài tham luận của Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nữ tu Alessandra Smerili, Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, Tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện.

(Rei 9-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page