Ý nghĩa huy hiệu của

Ðức Giám mục tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ

 

Ý nghĩa huy hiệu của Ðức Giám mục tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ.

ÐGM Giuse Huỳnh Văn Sỹ


Con thuyền có cột bườm (Thánh giá) với cánh bườm no gió đang lướt mạnh mẽ trên con sóng hình cuốn sách mở (Lời Chúa) muốn diễn tả một sự xác tín vào sức mạnh của Lời Chúa, vì "cả gió và biển cũng tuân lệnh Người" (Mc 4,41).


Qui Nhơn (GP Qui Nhơn 09-05-2023) - Ý nghĩa huy hiệu của Ðức Giám mục tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ:

Khẩu hiệu: "Vâng Lời Thầy, Con Thả Lưới" - "In Verbo Tuo, Laxabo Rete" (Lc 5,5)

Lời này diễn tả: niềm xác tín, lòng yêu mến và sự đáp trả lời mời gọi "ra khơi".

Huy hiệu:

1. Con thuyền có cột bườm (Thánh giá) với cánh bườm no gió đang lướt mạnh mẽ trên con sóng hình cuốn sách mở (Lời Chúa) muốn diễn tả một sự xác tín vào sức mạnh của Lời Chúa, vì "cả gió và biển cũng tuân lệnh Người" (Mc 4,41), đặc biệt vì Lời Chúa còn là "là Thần khí và là sự sống" (Ga 6, 63). Do đó "phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm" (Cv 5,29).

2. Hình ảnh con thuyền nằm khá mềm mại không rời cuốn sách (Lời Chúa), muốn nói lên sự vâng lời và lòng yêu mến Chúa phải đi đôi với nhau vì "Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy... Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14,23).

3. Tấm lưới với 5 đường dọc và 5 đường ngang (ám chỉ Lc 5,5) được thả xuống chỗ nước sâu đánh bắt cá, muốn nói lên sự đáp trả lời mời gọi dấn thân "ra khơi" (Lc 5,4). Tấm lưới thả xuống tựa dọc theo trụ bườm (Thánh giá) mà không có bóng dáng ai, vừa diễn tả sự cậy trông, vừa nói lên kết quả đánh cá dù ít dù nhiều (2 con cá) không do công lao con người nhưng là nhờ Chúa và là của Chúa.

(Tác giả bài viết: Ðức Cha tân cử Giuse Huỳnh Văn Sỹ)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page