Thông tin về Lễ tấn phong

Giám mục Giáo phận Nha Trang

 

Thông tin về Lễ tấn phong Giám mục Giáo phận Nha Trang.

Văn phòng Toà Giám Mục


Ðoàn Giáo phận Nha Trang, gồm đại diện Ban tư vấn Giáo phận, quý Cha Hạt trưởng và đại diện giáo dân, đã tháp tùng Ðức Tổng Giuse Giám quản Nha Trang đến Tòa giám mục Qui Nhơn chào mừng Ðức Giám mục Tân cử Nha Trang, Giuse Huỳnh Văn Sỹ.


Nha Trang (GP Nha Trang 08-05-2023) - Thông tin về Lễ tấn phong Giám mục Giáo phận Nha Trang:

 

Thông Tin

v/v Lễ Tấn Phong Giám Mục Nha Trang

Kính thưa quý Cha, quý Phó tế, quý Hội Dòng

Như đã loan báo trong Thư Ngỏ của Giám quản, sáng Chúa nhật, 07/5/2023, đoàn Giáo phận Nha Trang, gồm đại diện Ban tư vấn Giáo phận, quý Cha Hạt trưởng và đại diện giáo dân, đã tháp tùng Ðức Tổng Giuse Giám quản Nha Trang đến Tòa giám mục Qui Nhơn chào mừng Ðức Giám mục Tân cử Nha Trang, Giuse Huỳnh Văn Sỹ.

Ðoàn đã được Ðức cha Matthêu, Ðức Cha Tân cử Giuse, cha Tổng đại diện Qui Nhơn, các linh mục Tòa Giám Mục và Chủng viện Qui Nhơn nồng hậu tiếp đón.

Qua cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các vị thẩm quyền, đã đạt đến hai mốc thời gian liên quan đến Giám mục tân cử Nha Trang:

1/ Ngày tấn phong: 27/6/2023, thứ Ba.

2/ Ngày Giám Mục Tân cử vào Nha Trang: 15/6/2023, thứ Năm.

Sáng ngày, 08/5/2023, Ðức Tổng Giuse đã chủ trì cuộc họp bàn về tổ chức Thánh lễ Tấn phong, sẽ diễn ra tại Ðại Chủng viện Sao Biển Nha Trang.

Các chi tiết liên quan sẽ được thông tin đầy đủ và chính xác trong những ngày gần đây.

Chúng ta hiệp lòng khẩn xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Vô Nhiễm và Thánh cả Giuse, hướng dẫn và ban ơn cho mọi sự diễn tiến tốt đẹp cho thiện ích Giáo phận và các thành phần dân Chúa.

Vp Tgm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page