Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh nhóm họp

 

Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh nhóm họp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-05-2023) - Trong tuần qua, Hội đồng kinh tế của Tòa Thánh đã nhóm họp tại Vatican để cứu xét tình trạng và đề ra những hướng đi cho hoạt động của Tòa Thánh trong lãnh vực này.

Hội đồng do Ðức Thánh cha Phanxicô thành lập năm 2014 với nhiệm vụ giám sát việc quản trị kinh tế và canh chừng về các cơ cấu và hoạt động tài chánh của Tòa Thánh. Tham dự khóa họp vừa qua, có tám hồng y và tám giáo dân chuyên gia thành viên, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Giáo phận Munich bên Ðức.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Brazil, truyền đi hôm 06 tháng Năm vừa qua, Ðức Hồng y Odilo Pedro Scherer, Tổng giám mục Giáo phận São Paulo, Brazil, thành viên của Hội đồng, cho biết Hội đồng này nhóm họp bốn hay năm lần mỗi năm để cứu xét các vấn đề và đưa ra những hướng đi để đệ trình lên Ðức Thánh cha. Hội đồng không có nhiệm vụ quản trị, vì đây là điều thuộc về Bộ Kinh tế và các cơ quan điều hành khác của Tòa Thánh, nhưng là giám sát.

Về tình tài chánh của Tòa Thánh, Ðức Hồng y Scherer nói: "Tòa Thánh không phải là một hòn đảo hạnh phúc trong một thế giới bị khủng hoảng kinh tế. Cả Tòa Thánh cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nhu cầu hằng ngày của mình và cuối năm kết toán chi thu nói chung bị thiếu hụt hay gần như vậy. Tình trạng này không phải bây giờ mới có và giải pháp vẫn luôn là lòng quảng đại của các tín hữu, những dâng cúng, đóng góp lớn nhỏ của các tín hữu và các tổ chức của Giáo hội. Giáo hội quy định rằng các giáo phận trên toàn thế giới hãy giúp đỡ Tòa Thánh, nhất là trong những tình trạng có nhu cầu lớn. Và điều này được thực hiện. Có những đóng góp từ nhiều giáo phận, thực sự giúp đỡ Tòa Thánh trong những vấn đề kinh tế.

(Vatican News 6-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page