Bộ Y tế Mỹ rút lại đòi hỏi

một nhà thương Công giáo tắt đèn chầu

 

Bộ Y tế Mỹ rút lại đòi hỏi một nhà thương Công giáo tắt đèn chầu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Oklahoma (RVA News 08-05-2023) - Bộ Y tế Mỹ đã rút lại đòi hỏi một nhà thương Công giáo ở thành phố Oklahoma phải tắt đèn chầu Nhà Tạm Mình Thánh Chúa thì mới có thể tiếp tục nhận được tài trợ của chính phủ.

Nhà thương vừa nói là thành phần của Hệ thống Sức Khỏe thánh Phanxicô, gồm năm nhà thương ở miền đông Tiểu Bang Oklahoma, mỗi năm chữa trị ít nhất 400,000 bệnh nhân, và cung cấp hơn 650 triệu Mỹ kim săn sóc sức khỏe miễn phí trong 5 năm gần đây.

Hồi tháng Hai năm 2023, một Ủy ban hỗn hợp thuộc Bộ Y tế Mỹ nói rằng việc nhà thương nói trên đốt nến cạnh Nhà Tạm Mình Thánh Chúa là điều nguy hiểm, không phù hợp với tiêu chuẩn an ninh, vì có thể gây ra hỏa hoạn. Mặc dù giới hữu trách nhà thương nhiều lần khiếu nại, nhưng cơ quan của chính phủ đe dọa sẽ cắt tài trợ cho việc săn sóc những người già, người khuyết tật và các bệnh nhân có lợi tức kém.

Tuy nhiên, các luật sư của nhà thương phản đối và nói rằng việc đòi hỏi của cơ quan chính phủ là một vi phạm tự do của các bệnh nhân ở nhà thương, chiếu theo luật liên bang tái lập tự do tôn giáo và khoản số 1 của Hiến pháp Mỹ.

Trước phản ứng này, hôm mùng 04 tháng Năm năm 2023, Cơ quan hữu trách thuộc Bộ Y tế đã gửi thư thông báo cho nhà thương thánh Phanxicô rằng họ được sự miễn trừ, được tiếp tục duy trì việc đốt nến cạnh Nhà Tạm, miễn là phải dán các dấu hiệu cảnh giác không được giữ các thiết bị dưỡng khí gần nến Nhà Tạm, dù các nến này được đặt khung trong một hộp trên một bức tường cách mặt đất 2 mét.

Trong một Twitter, ngày 05 tháng Năm năm 2023, bà Lori Windham, Phó Chủ tịch Nhóm Luật sư Becker bênh vực tự do tôn giáo, nói rằng: "Viên chức chính phủ đã nhìn thấy ngọn nến và đã từ bỏ ý định buộc nhà thương Công giáo ở Oklahoma phải tắt ngọn nến nhỏ, nếu không phải ngưng phục vụ những người già, khuyết tật và bệnh nhân nghèo.

(CNA 5-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page