Các Giáo hội Kitô tại Ðức sẽ mất

khoảng 40,000 nhà thờ và cơ sở

 

Các Giáo hội Kitô tại Ðức sẽ mất khoảng 40,000 nhà thờ và cơ sở.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 06-05-2023) - Trong 40 năm tới đây, tức là khoảng năm 2060, các Giáo hội Tin lành và Công giáo tại Ðức sẽ từ bỏ khoảng 40,000 nhà thờ, nhà xứ và cơ sở của Giáo hội, vì không còn tín hữu sử dụng.

Theo tin của tờ "Hannover Toàn báo" (Hannoversche Allgemeine Zeitung), xuất bản ở Bắc Ðức, ngày 02 tháng Năm năm 2023, trong con số vừa nói phần lớn là các nhà xứ và trung tâm sinh hoạt của giáo xứ, nhưng càng ngày càng có nhiều thánh đường bị bỏ trống và có nguy cơ bị phá hủy nếu không tìm được giải pháp nào khác.

Báo Hannover đưa tin trên đây dựa trên các tài liệu của Liên hiệp các Giáo hội Tin lành Ðức (EKD) và Hiệp hội các giáo phận Ðức (VDD). Các nhà thờ và các nơi thờ phượng này được xem là đền đài của quốc gia và được luật pháp đặc biệt bảo vệ. Tình trạng này liên hệ tới 80% trong tổng số 42,500 nhà thờ thuộc Công giáo và Tin lành Ðức. Theo một ước lượng, đã có khoảng 1,200 nhà thờ bị bỏ hoang kể từ thập niên 1990, trong đó 278 nhà thờ đã bị phá hủy. Con số này có xu hướng gia tăng đáng kể, nếu luật bảo vệ các đền đài làm cho việc dùng các thánh đường đó vào những mục tiêu khác như biến thành những gia cư hoặc cơ sở văn hóa.

Tuy nhiên, theo báo Hannover, nhà nước cũng sẵn sàng tìm một thỏa hiệp trong vấn đề này.

Hai Giáo hội Công giáo và Tin lành Ðức ngày càng có số tín hữu giảm sút. Tình trạng này có nghĩa là các buổi lễ giảm bớt vì số tín hữu tham dự giảm đi.

Kể từ năm 2000, tức là trong 23 năm qua, đã có hơn 500 thánh đường Công giáo được chính thức tuyên bố không còn được dùng vào việc thờ phượng nữa và bị tục hóa. Trong số này, có 105 nhà thờ thuộc giáo phận Essen, bắc Ðức.

Tại miền Ðông Ðức, nơi vốn có ít tín hữu Kitô, nhiều thánh đường mất quy chế là nơi thờ phượng và được biến thành những trung tâm văn hóa.

Từ năm 1990, gần 380 nhà thờ Tin lành bị kéo sập, bị bán hoặc được biến cải và dùng vào những mục tiêu khác.

(Katholische.de 2-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page