Kỷ niệm 100 năm phong chân phước

cho thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu

 

Kỷ niệm 100 năm phong chân phước cho thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisieux (RVA News 02-05-2023) - Hàng ngàn tín hữu hành hương từ nhiều nơi ở Âu châu đã đến Ðền thánh Lisieux bên Pháp, để tham dự các buổi lễ kỷ niệm 100 năm phong chân phước cho thánh nữ Têrêsa Hài đồng, cử hành từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Tư năm 2023.

Ðặc biệt, chiều Chúa nhật 30 tháng Tư năm 2023 có 1,500 người tham dự cuộc rước hài cốt thánh nữ, từ Vương cung thánh đường đến khu vực chung quanh, cho đến Ðan viện dòng kín Cát Minh, để hát Kinh Chiều tại nhà nguyện Ðan viện.

Các buổi lễ do Ðức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục giáo phận Marseille ở miền nam Pháp, chủ sự, cùng với Ðức giám mục sở tại.

Dịp lễ này đã thu hút nhiều người từ các nơi khiến tất cả các khách sạn đều hết chỗ.

Năm 2023, cũng là năm kỷ niệm 150 năm sinh nhật của của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu (1873-1897).

Cha Olivier Ruffray, Quản đốc Vương cung thánh đường thánh Têrêsa ở Lisieux đã vận động xin Ðức Thánh cha Phanxicô đến viếng thăm Ðền thánh này, vì ngài có một liên hệ đặc biệt đối với thánh nữ.

Ðức cha Jacques Habert, Giám mục Giáo phận Bayeux-Lisieux, nói: "Chúng ta biết Ðức Thánh cha chưa bao giờ viếng thăm nước Pháp và người ta cũng biết có nhiều giám mục đã mời ngài đến các nơi khác, trong các đền thánh khác vào những dịp khác. Nay thư mời ngài đến Lisieux đã ở trong tay ngài, nếu ngài nhận lời thì đó sẽ là một biến cố đặc biệt".

Nhưng cho đến nay không có tin tức gì thêm về vấn đề này, chỉ biết chắc ngài sẽ đến thành Marseille vào tháng Chín năm 2023, nhân dịp cuộc gặp gỡ các thị trưởng và các giám mục thuộc các nước vùng Ðịa Trung Hải.

(Ouest-France 30-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page