Ðức Thánh cha bổ nhiệm

Tân Giám mục Giáo phận Nha Trang

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Tân Giám mục Giáo phận Nha Trang.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-05-2023) - Ngày 01 tháng Năm năm 2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, thuộc Giáo phận Qui Nhơn, làm tân Giám mục Giáo phận Nha Trang.

Ðức cha Huỳnh Văn Sỹ năm nay 61 tuổi, sinh ngày 10 tháng Giêng năm 1962 tại Gò Thị, Bình Ðịnh, Giáo phận Qui Nhơn; học triết và thần học tại Ðại chủng viện Sao Biển, Nha trang, và thụ phong linh mục ngày 12 tháng Năm năm 1999 cho Giáo phận Qui Nhơn.

Sau đó, cha Sỹ phục vụ tại Tòa Giám mục Quy Nhơn (1999-2001), trước khi du học Roma từ năm 2001 (2001-2006), đậu Tiến sĩ giáo luật tại Ðại học Giáo hoàng Urbaniana năm 2006. Trở về nước, cha làm bí thư của Ðức giám mục Qui Nhơn (2006-2009) và từ năm 2009, làm Ðại diện tư pháp, kiêm Giám đốc chủng viện thánh Giuse của Giáo phận Qui Nhơn, thành viên Hội đồng Linh mục, Hội đồng tư vấn và Ủy ban thường huấn cho các linh mục trong giáo phận, cũng như làm Giáo sư Ðại chủng viện Nha Trang.

Ðức cha Huỳnh Văn Sỹ kế nhiệm Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, 79 tuổi (1944), được Ðức Thánh cha nhận đơn từ nhiệm Giám mục Nha Trang ngày 23 tháng Bảy năm 2022.

(Rei 1-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page