Ðức Thánh cha tiếp kiến

Gia đình dòng thánh Murialdo

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Gia đình dòng thánh Murialdo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-03-2023) - Sáng 17 tháng Ba năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến đại Gia đình dòng thánh Giuse do thánh Leonardo Murialdo sáng lập, nhân dịp kỷ niệm 150 năm dòng được thánh nhân khai sinh.

Thánh nhân lập dòng này ngày 19 tháng Ba năm 1873, tại thành Torino, miền tây bắc Ý và đặt tên là "Hội Thiện nguyện thánh Giuse ở Torino" (Pia Società Torinese di San Giuseppe) để chăm sóc và huấn luyện các công nhân trẻ, thanh lao công, trong một bối cảnh xã hội khó khăn, nghèo nàn về luân lý, văn hóa và kinh tế. Về sau dòng được gọi là dòng thánh Giuse Murialdo. Hiện nay, dòng có 500 nam tu sĩ. Ngoài ra, có nữ tu như ngành nữ của dòng, gọi là "Murialdine thánh Giuse".

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha đặc biệt mời gọi các tu sĩ nam nữ, con cái của thánh Murialdo đặc biệt dành chỗ đứng thứ nhất cho tình yêu Thiên Chúa, quan tâm đến thế giới đang thay đổi, và sự dịu dàng từ phụ của đức bác ái. Ngài nói: "Cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa đã ghi đậm trong cuộc sống của thánh Leonardo Murialdo. Thánh nhân cảm nhận tình yêu ấy một cách mạnh mẽ nơi bản thân, cụ thể, không thể cưỡng lại được. Xác tín đó cũng là một lời mời gọi cho chúng ta: "Chúng ta hãy để cho Thiên Chúa yêu thương để có thể trở thành những chứng nhân đáng tin cậy về tình yêu của Chúa; hãy luôn để cho tình yêu Chúa hướng dẫn tình cảm, tư tưởng và hành động của chúng ta".

Ðức Thánh cha nhắc lại lời thánh tổ phụ của dòng nói rằng: "Ðức bác ái là nhìn và nói điều đẹp đẽ về mỗi người, thành tâm tha thứ, có khuôn mặt thanh thản, dễ mến và dịu dàng... Cũng như không có đức tin thì không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Cũng vậy, nếu không có sự dịu dàng thì không thể làm hài lòng tha nhân". "Những lời của thánh Murialdo là một chương trình sống đơn sơ và mạnh mẽ, một chương trình tông đồ".

(Rei 17-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page