Ðức Hồng y Woelki chờ đợi Tòa Thánh

lên tiếng về chúc lành hôn nhân đồng phái

 

Ðức Hồng y Woelki chờ đợi Tòa Thánh lên tiếng về chúc lành hôn nhân đồng phái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 15-03-2023) - Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục Giáo phận Koeln, là giáo phận lớn nhất tại Ðức, cho biết ngài chờ đợi tuyên ngôn của Tòa Thánh, sau vụ Con đường Công nghị tại Ðức bỏ phiếu chấp thuận việc Giáo hội chúc lành cho những cặp đồng phái.

Ðề nghị chúc lành cho các cặp đồng phái mang tựa đề là: "Các lễ nghi chúc lành cho những cặp yêu nhau" đã được bỏ phiếu trong khóa họp, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng Ba năm 2023 của Con đường Công nghị, nhóm tại thành phố Frankfurt. Trong số 58 giám mục bỏ phiếu, 38 vị bỏ phiếu ủng hộ việc chúc lành, 9 vị bỏ phiếu chống, 11 giám mục bỏ phiếu trắng. 176 giáo dân đã bỏ phiếu ủng hộ đề nghị này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo "Koelnische Rundschau", ra ngày 14 tháng Ba năm 2023 ở thành Koeln, Ðức Hồng y Woelki cho rằng Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức Georg Batzing sẽ cố gắng làm sáng tỏ vấn đề này tại Roma, trong khi chờ đợi ý kiến của Tòa Thánh.

Ngày 15 tháng Ba năm 2021, Bộ Giáo lý đức tin công bố thông cáo khẳng định rằng Giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái, và vì thế, việc làm phép chúc lành như vậy là điều bất hợp pháp.

Về phần Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn ở Roma, hôm 14 tháng Ba năm 2023, ngài nói: "Vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phái, Tòa Thánh đã bày tỏ lập trường rõ ràng". Ðức Hồng y cho biết "sẽ có cuộc tiếp tục đối thoại trong Con đường Công nghị của Giáo hội hoàn vũ". Và Ðức Hồng y kết luận rằng: "Một Giáo hội địa phương không thể đưa ra một quyết định như vậy có liên hệ tới kỷ luật của Giáo hội hoàn vũ".

(KNA, Vatican News 14-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page