Các giám mục Liên hiệp Âu châu

nhóm họp tại Roma để bầu chủ tịch mới

 

Các giám mục Liên hiệp Âu châu nhóm họp tại Roma để bầu chủ tịch mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 15-03-2023) - Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, sẽ nhóm khóa họp mùa xuân, tại Roma, từ ngày 22 đến 24 tháng Ba năm 2023 để bầu đoàn chủ tịch mới.

Tham dự khóa họp, có các vị chủ tịch và đại biểu của hàng giám mục thuộc 27 nước trong Liên hiệp Âu châu. Ngày thứ Tư, 22 tháng Ba năm 2023, các vị sẽ bầu vị Chủ tịch mới với nhiệm kỳ 5 năm, kế nhiệm Ðức Hồng y Jean Claude Hollerich, Tổng giám mục Giáo phận Luxemburg, làm Chủ tịch Ủy ban COMECE từ năm 2018. Trong nhiệm kỳ của Ðức Hồng y, có những thách đố khó khăn, như Anh quốc rời khỏi Liên hiệp Âu châu, đại dịch Covid-19, và cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina.

Trong khóa họp, các giám mục sẽ bầu bốn vị Phó Chủ tịch cho bốn miền địa lý của Liên hiệp Âu châu, để thay thế bốn vị Phó Chủ tịch hiện nay, là Ðức cha Mario Crociata, người Ý, Phó Chủ tịch thứ I; tiếp đến là Ðức cha Jan Vokal, người Tiệp, Franz-Josef Overbeck, người Ðức, Noel Treanor, người Ailen. Cũng ngày thứ Tư, 22 tháng Ba năm 2023, các giám mục sẽ gặp Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Thứ Năm, 23 tháng Ba năm 2023, đoàn Chủ tịch mới, cùng với tất cả các giám mục đại biểu, và thành viên ban Tổng thư ký COMECE cùng với thân nhân, sẽ được Ðức Thánh cha Phanxicô tiếp kiến. Ðây sẽ là dịp một số đề tài thời sự chủ yếu của Âu châu được đề cập tới, đặc biệt là việc xây dựng hòa bình, chính sách của Liên hiệp Âu châu về di dân và tị nạn, cuộc bầu cử nghị viện Âu châu vào năm 2024.

Cùng ngày thứ Năm, 23 tháng Ba năm 2023, các giám mục sẽ gặp bà Alexandra Valkenburg, người Hòa Lan, Ðại sứ của Liên hiệp Âu châu cạnh Tòa Thánh, và Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Ban chiều, các vị sẽ viếng Hội đồng Giám mục Ý, và cử hành thánh lễ đồng tế với Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý.

Ngày thứ Sáu, 24 tháng Ba năm 2023, Ðại hội sẽ bầu các vị chủ tịch ba Ủy ban Giám mục thuộc COMECE, là Ủy ban pháp lý, Ủy ban xã hội và Ủy ban hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Âu châu. Sau cùng, các giám mục sẽ có một buổi gặp gỡ với Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani, cũng là Phó Chủ tịch Ðảng Nhân dân Âu châu, và là cựu Chủ tịch Nghị viện Âu châu.

(Sir 13-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page