Hội đồng Giám mục Slovak phản đối

giáo trình về giáo dục tính dục ở học đường

 

Hội đồng Giám mục Slovak phản đối giáo trình về giáo dục tính dục ở học đường.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 14-03-2023) - Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak phản đối việc du nhập các giáo trình về tính dục, hầu như một lời kêu gọi các học sinh có những hành động tính dục không thích hợp.

Vào cuối khóa họp toàn thể trong hai ngày 06 và 07 tháng Ba năm 2023, các giám mục đã công bố một tuyên ngôn về những tài liệu giáo huấn tai hại ở học đường, trong đó các giám mục Slovak bác bỏ quan niệm sai lầm của những người nghi vấn căn tính giới tính của mỗi cá nhân, đồng thời các vị cam kết với các học sinh, các phụ huynh và giáo chức các trường Công giáo rằng các cơ sở giáo dục này sẽ luôn luôn là một môi trường an toàn, nơi mà các học sinh sẽ không bị những ý thức hệ tân thời đe dọa.

Thông cáo của các giám mục cũng phê bình những minh họa trong sách giáo khoa về các hoạt động tính dục không thích hợp và dường như đồi bại. Theo các giám mục Slovak, những giáo trình này như khuyến khích các học sinh có những lối cư xử không thích hợp về tính dục. Việc giáo dục trong lãnh vực này phải có tính cách toàn diện, nhưng trong thực tế, những sách này có tính chất duy vật và phủ nhận ý nghĩa nhân bản của cuộc sống. Các vị chống lại những tài liệu phủ nhận việc sử dụng những tài liệu chối bỏ phẩm giá Chúa ban cho con người, đồng thời tuyên bố ủng hộ các phụ huynh không muốn những lối giáo dục như thế tại các trường khác nữa.

Các nhà xuất bản thuộc Viện Khoa Học Slovak cũng bác bỏ các giáo trình về tính dục, hầu như chỉ nhắm đến các hoạt động tính dục, mà đưa người ta ra khỏi những tương quan trưởng thành và trong tinh thần trách nhiệm.

(Kathpress 10-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page