Con đường Công nghị tại Ðức

thông qua một số văn kiện

 

Con đường Công nghị tại Ðức thông qua một số văn kiện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Frankfurt (RVA News 11-03-2023) - Trong ba ngày, từ ngày 09 đến hết ngày 11 tháng Ba năm 2023, khoảng hơn 200 đại biểu gồm các giám mục và các đại biểu khác đã nhóm khóa họp toàn thể thứ V và là khóa chót của Con đường Công nghị ở Ðức và đã thông qua một số văn kiện, trái với các qui định của giáo luật hiện hành, nhắm mục đích cải tổ Giáo hội.

Trong số các văn kiện được thông qua có việc chúc lành cho các cặp đồng phái, để giáo dân giảng trong thánh lễ, và thỉnh cầu Ðức Giáo hoàng Phanxicô xét lại kỷ luật độc thân linh mục trong Giáo hội Công giáo Latinh.

Khóa họp diễn ra tại thành phố Frankfurt, kết thúc một tiến trình dài ba năm đi từ tiền đề là các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nên cần phải cải tổ Giáo hội.

Trong phiên họp chiều thứ Sáu, ngày 10 tháng Ba năm 2023, các đại biểu đã bỏ phiếu chấp thuận đề nghị hoãn lại việc thành lập Hội đồng Công nghị ở cấp giáo phận và giáo xứ. Hội đồng này ở cấp quốc gia và các cấp dưới, trong đó các giáo dân và giám mục cùng cai quản Giáo hội, và giáo dân, nếu hội đủ hai phần ba số phiếu, có thể lật ngược một giám mục, một điều hoàn toàn trái ngược với đạo lý của Giáo hội và Tòa Thánh đã mạnh mẽ phản đối và nghiêm cấm. Ðức cha Franz-Joseph Overbeck, Giám mục Giáo phận Essen, một người ủng hộ Con đường Công nghị, đã giới thiệu đề nghị hoãn lại quyết định về việc thành lập Hội đồng Công giáo.

Ðề nghị chúc lành cho các cặp đồng phái được thông qua, mang tựa đề là "Các lễ nghi chúc lành cho những cặp yêu nhau". Văn kiện được 9 trong số 58 giám mục bỏ phiếu chống, 11 vị không bỏ phiếu. Giả sử 11 vị giám mục này bỏ phiếu chống thì văn kiện sẽ được thông qua vì không hội đủ hai phần ba số phiếu cần có. Văn kiện cũng kêu gọi chúc lành cho quan hệ của những cặp ly dị tái hôn dân sự và những cặp không kết hôn chính thức.

Trong thời gian qua, Bộ Giáo lý đức tin đã công bố thông cáo xác nhận Giáo hội không có quyền chúc lành cho những cặp đồng phái và thông cáo này đã được Ðức Thánh cha Phanxicô phê chuẩn.

Sáng thứ Sáu 10 tháng Ba năm 2023, Con đường Công nghị đã thông qua văn kiện ủng hộ việc giáo dân giảng trong thánh lễ, cử hành bí tích rửa tội và chứng hôn, tuy bãi bỏ những đoạn cho phép giáo dân hướng dẫn giải tội và xức dầu bệnh nhân. Văn kiện này mang tựa đề: "Công bố Tin mừng do giáo dân bằng lời nói và bí tích".

Ðức cha Ansgar Puff, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Koeln, nói rằng ngài ủng hộ việc giáo dân trình bày những suy tư về Kinh thánh ngoài thánh lễ, nhưng "bài giảng và việc chủ sự Thánh Thể là điều cùng thuộc về thánh lễ".

Nhưng Ðức cha Peter Kohlgraf, Giám mục Giáo phận Mainz, chống lại, và nói rằng việc giáo dân giảng là điều chẳng hề làm thương tổn một ai.

Nhiều nữ tu tại khóa họp cũng kêu gọi cho giáo dân giảng và quyền cử hành các bí tích. Một nữ tu nói rằng các nữ tu trong tu viện nơi chị sống không đến gặp một linh mục để xưng tội vì họ muốn dấn thân trong bí tích hòa giải này với những người có thể "đồng hành với họ".

Cũng sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng Ba năm 2023, Con đường Công nghị Ðức đã chấp thuận đề nghị xin Ðức Giáo hoàng Phanxicô duyệt lại mối liên hệ giữa việc truyền chức linh mục và nghĩa vụ độc thân". Văn kiện này được 44 trong số 60 giám mục ủng hộ, 11 giám mục không bỏ phiếu, và chỉ có 5 giám mục bỏ phiếu chống.

Tất cả những biện pháp trên đây do Con đường Công nghị thông qua, không có tính chất bắt buộc trong các giáo phận tại Ðức, nếu giám mục địa phương không thi hành. Tuy nhiên, các quan sát viên tin rằng các biện pháp này sẽ được áp dụng trong hầu hết các giáo phận, trong một số trường hợp vì chính các giám mục ủng hộ những điều có, và trong những trường hợp khác vì sức ép của các nhân viên khác của Giáo hội, các cơ quan truyền thông Công giáo và các anh em giám mục khác.

(CNA 10-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page