Quốc hội Ba Lan bênh vực

thanh danh Ðức Gioan Phaolô II

 

Quốc hội Ba Lan bênh vực thanh danh Ðức Gioan Phaolô II.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Quốc hội Ba Lan bênh vực thanh danh Ðức Gioan Phaolô II.


Warsaw (RVA News 11-03-2023) - Hạ viện Ba Lan đã thông qua nghị quyết bênh vực thanh danh của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II chống lại những cuộc tấn công, qua lời cáo buộc Ðức Cố Giáo hoàng đã che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục mà không xử lý nghiêm ngặt.

Nghị quyết có đoạn khẳng định rằng: "Trong tư cách là những đại biểu quốc hội, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi công dân đã đứng lên bênh vực thánh Gioan Phaolô II. Sự bênh vực này được sự ủng hộ của những người không thuộc Giáo hội cũng như những thành phần của Giáo hội, và đã tranh đấu trong nhiều năm để sửa chữa những sai lầm xảy ra sau khi những vụ lạm dụng được bày tỏ."

Nghị quyết đã được thông qua với 271 phiếu thuận, 43 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Các phiếu chống đến từ đảng tả phái, trong khi đảng lớn nhất trong phe đối lập là Liên Minh công dân (KO) không bỏ phiếu.

Trước cuộc bỏ phiếu, có cuộc trình chiếu một đoạn phim về cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Quốc hội Ba Lan, ngày 11 tháng Sáu năm 1999.

Ông Zdzislaw Sepiero, thuộc Ðảng Luật Pháp và Công Lý (PiS) đang cầm quyền, được đề cử để trình bày dự thảo nghị quyết trước đại hội đồng của Hạ viện.

Bà Urzula Rusecka cũng đại diện đảng này, nói rằng: "Ðây là một cuộc tấn công gia sản phong phú và những thành tựu của Ðức Ðại Giáo hoàng, vị Giáo hoàng của gia đình. Tôi kêu gọi mọi người Ba Lan, dù là tín hữu hay không tín ngưỡng, hãy tham gia mọi hành động để bảo vệ người đồng hương cao cả của chúng ta. Ðừng sợ hãi".

(Ekai 9-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page