Ðức Thánh cha tiếp các tham dự viên

Hội thảo Công giáo và Palestine

 

Ðức Thánh cha tiếp các tham dự viên Hội thảo Công giáo và Palestine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-03-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô đề cao giá trị tinh thần phổ quát của thành Jerusalem và kêu gọi tái lập hòa bình tại thành này.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiếp kiến sáng ngày 09 tháng Ba năm 2023, dành cho các tham dự viên cuộc Hội luận của Nhóm công tác chung đối thoại giữa Bộ Ðối thoại Liên tôn và Ủy ban Palestine đối thoại Liên tôn.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có hai vị lãnh đạo là Ðức Hồng y Ayuso Guixot, Bộ trưởng Bộ Ðối thoại Liên tôn và Sheik Mahmoud Al Habash của Palestine. Cuộc đối thoại giữa hai bên có chủ đề là: Ý nghĩa tinh thần của Jerusalem, thành thánh đối với người Do thái, Kitô và Hồi giáo.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc lại tuyên ngôn chung hồi năm 2019 của ngài và Quốc vương Maroc, cùng kêu gọi để thành Jerusalem được coi như "gia sản chung của nhân loại và nhất là đối với các tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần, như nơi gặp gỡ và là biểu tượng sự sống chung hòa bình".

Ðức Thánh cha cũng gợi lại bao nhiêu biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, diễn ra tại Thành thánh Jerusalem, đặc biệt lúc Chúa Giêsu khóc thương thành này (Lc 19,42-42), vài ngày trước khi Ngài chịu khổ nạn. "Biến cố này đáng được suy niệm trong thinh lặng", và Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Anh chị em, bao nhiêu người nam nữ, Do thái, Kitô, Hồi giáo đã và đang còn khóc ngày nay cho Jerusalem! Cả chúng ta, nhiều khi nghĩ đến Thành thánh, cũng rướm nước mắt, vì như một người mẹ có con tim không được an bình do những đau khổ của con cái mình..."

"Giai thoại Tin mừng này nhắc nhớ giá trị của lòng cảm thương: lòng cảm thương của Thiên Chúa cho Jerusalem, phải trở thành lòng cảm thương của chúng ta, mạnh mẽ hơn bất kỳ ý thức hệ nào, bất kỳ đứng về phe nào. Lòng yêu mến đối với Thành thánh phải lớn hơn, như đối với một người mẹ đáng được mọi người tôn kính".

(Rei 9-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page