Thủ tướng Ba Lan bênh vực Ðức Gioan Phaolô II

 

Thủ tướng Ba Lan bênh vực Ðức Gioan Phaolô II.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 10-03-2023) - Trước những lời cáo của buộc ký giả Ekke Overbeek, người Hòa Lan, trong cuốn sách mới xuất bản tựa đề: "Lỗi tại tôi mọi đàng. Gioan Phaolô II có biết" và phim tài liệu được đài truyền hình TVN24 Ba Lan, truyền đi ngày 06 tháng Ba năm 2023, nói rằng Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khi còn làm Tổng giám mục Giáo phận Cracovia, đã ém nhẹm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, đã lên tiếng bênh vực thanh danh Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trước những lời cáo buộc dựa trên các hồ sơ của mật vụ thời cộng sản tại nước này.

Trong một tuyên ngôn Video đăng trên facebook của ông, Thủ tướng nói rằng những bằng chứng được trưng dẫn chống lại Ðức Cố Giáo hoàng "rất đáng nghi ngờ". Vụ này do những nhóm muốn "tạo nên một cuộc chiến tranh văn hóa" chống lại người Ba Lan và đảo lộn cuộc sống của họ.

Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh vai trò của Ðức Cố Giáo hoàng đưa tới sự thay đổi tiến tới chế độ dân chủ tại Ba Lan, trong thập niên 1980, gợi hứng cho các nước khác tại Trung và Ðông Âu còn ở dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Ông nói: "Danh sách những công trạng của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho thế giới và Ba Lan thật là vô tận. Tôi đứng lên bênh vực Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta vì tôi biết chúng ta, trong tư cách là quốc gia, mang nợ rất nhiều đối với Ðức Gioan Phaolô II. Có lẽ chúng ta mắc nợ ngài mọi sự".

Ðảng Luật Pháp và Công Lý đang cầm quyền ở Ba Lan đang vận động quốc hội thông qua một nghị quyết trong tuần này để bênh vực Ðức cố Giáo hoàng.

(AP 9-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page