Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi

chấm dứt bạo hành và kỳ thị phụ nữ

 

Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo hành và kỳ thị phụ nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 08-03-2023) - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, kêu gọi cộng đồng quốc tế loại bỏ những nhân tố chính tạo nên nạn kỳ thị và bạo hành chống phụ nữ.

Ðại diện Tòa Thánh đưa ra lời kêu gọi trên đây, hôm 07 tháng Ba năm 2023, trong cuộc thảo luận mở tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, về đề tài: "Phụ nữ, hòa bình và an ninh: hướng về kỷ niệm 25 năm Nghị quyết số 1325 của Liên Hiệp Quốc năm 2000".

Bài tham luận của Ðức Tổng giám mục Caccia đã được Ðức ông Giuseppe Quirighetti, Tham tán tại Phái bộ Quan sát thường trực của Tòa Thánh, tuyên đọc, trong đó Ðức Tổng giám mục khẳng định tầm quan trọng của việc thẩm định lại cách thức tốt nhất để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của phụ nữ trong cuộc xung đột và vai trò quan trọng của họ trong việc phòng ngừa và giải quyết xung đột. Lý do vì lối tiếp cận cho đến nay thiếu sót, và điều này được chứng tỏ qua sự gia tăng bạo lực chống phụ nữ và thiếu nữ, cùng như giảm bớt sự hiện diện của họ trong các tiến trình hòa bình trong những năm gần đây.

"Như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã nói trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi tháng Giêng năm nay: "Khi các quyền con người được nhìn nhận hoàn toàn cho tất cả mọi người, thì phụ nữ có thể đóng góp phần rất đặc thù của họ cho đời sống xã hội và là những đồng minh đầu tiên của hòa bình". Tuy vậy, người ta nhận thấy rằng: "Tại nhiều nước, phụ nữ bị coi như những công dân hạng nhì", phải đương đầu với bạo hành, lạm dụng và ít được giáo dục, được công ăn việc làm, săn sóc sức khỏe và các nhu cầu cơ bản khác. Tòa Thánh tố giác những đối xử như thế và lên án tình trạng mà nhiều phụ nữ và thiếu nữ nhất loại phải chịu, họ không được hưởng nền giáo dục".

Ðức Tổng giám mục Caccia nói thêm rằng: Chương trình hành động "Phụ nữ, Hòa bình và an ninh không thể đạt tới nếu không loại bỏ những nhân tố góp phần làm cho tình thế của các phụ nữ và thiếu nữ trở nên trầm trọng hơn, kể cả những xung đột và cực đoan, cũng như việc dành nhiều tài nguyên hơn để mua sắm võ khí, kể cả những võ khí hạt nhân, với những hậu quả ảnh hưởng thái quá, không tương ứng trên các phụ nữ và trẻ nữ".

(Sismografo 8-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page