Ðức Thánh cha cử hành

sáng kiến Mùa chay "24 giờ cho Chúa"

 

Ðức Thánh cha cử hành sáng kiến Mùa chay "24 giờ cho Chúa".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-03-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ cử hành sáng kiến "24 giờ cho Chúa", chiều thứ Sáu, ngày 17 tháng Ba năm 2023, tại giáo xứ "Ðức Mẹ Ân Phúc" ở khu vực Trionfale, gần Vatican, và kéo dài đến thứ Bảy, ngày 18 tháng Ba năm 2023.

Buổi cầu nguyện với nghi thức thống hối này cũng được cử hành tại các giáo phận trên thế giới, áp Chúa nhật thứ IV Mùa chay, để chuẩn bị Lễ Phục sinh, các thánh đường sẽ được mở trọn ngày để các tín hữu và khách hành hương có dịp đến cầu nguyện, chầu Mình Thánh Chúa và xưng tội.

Năm 2023, Ðức Thánh cha cử hành nghi thức này từ 4 giờ 30 chiều ngày 17 tháng Ba năm 2023 tại giáo xứ Ðức Mẹ Ân Phúc để tất cả cac tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Các vé tham dự, các tín hữu có thể đăng ký để lãnh tại đường Hòa Giải số 7, vào chiều thứ Tư, ngày 15 và sáng thứ Năm, ngày 16 tháng Ba năm 2023 (8:30-13:30), và ban chiều (15:00-17:30), hoặc sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng Ba năm 2023 (8:30-13:30).

Các cửa thánh đường được mở rộng, biểu tượng lòng thương xót của Thiên Chúa.

Ðể chuẩn bị cử hành "24 giờ cho Chúa", Bộ Loan báo Tin mừng đã xuất bản tài liệu mục vụ với những phần cá nhân và cử hành cộng đoàn. Tài liệu được ấn hành bằng các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha và có thể tải xuống từ trên mạng. Tài liệu bằng tiếng Ý do nhà xuất bản Shalom ấn hành bằng giấy in và trên mạng trực tuyến.

(Vatican News 7-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page