Hỗ trợ kỷ lục của Caritas Ba Lan cho Ucraina

 

Hỗ trợ kỷ lục của Caritas Ba Lan cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 07-03-2023) - Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Ba Lan đã hỗ trợ Ucraina đến mức kỷ lục trong 12 tháng chiến tranh, từ sau khi bị Nga tấn công.

Hãng tin Công giáo KAI cho biết 12 tháng ác mộng chiến tranh cũng là 12 tháng đầy hy vọng và tin tưởng trong tinh thần liên đới. Caritas Ba Lan đã giúp đỡ hai triệu người tị nạn Ucraina, với 597 triệu đồng Zloty Ba Lan, tương đương với gần 134 triệu 800 ngàn Mỹ kim. 31,000 người thiện nguyện của Caritas đảm trách 32 trung tâm trợ giúp di dân và tị nạn. Thêm vào đó, người Ba Lan đã giúp 83,000 kiện thực phẩm cho Ucraina trị giá 29 triệu Zloty, tức là hơn sáu triệu rưỡi Mỹ kim.

Linh mục Marcin Izycki, Giám đốc Caritas Ba Lan cho biết những con số trên đây và nói rằng số lượng này không kể những trợ giúp được thực hiện ở biên giới, từ những ngày đầu tiên của chiến tranh. Hơn hai triệu bữa ăn được cung cấp cho những người cần được giúp đỡ trong thời kỳ khủng hoảng. Cha nhiệt liệt cám ơn lòng quảng đại của dân chúng Ba Lan, cũng như những người bạn từ Ucraina. Cha cũng nói rằng có 180,000 người tị nạn Ucraina được giúp đỡ tìm công ăn việc làm, nhà ở, 6,500 người Ucraina được giúp đỡ để học tiếng Ba Lan.

Ngoài ra, có ngân khoản 260 triệu đồng Zloty được gửi đang Ucraina, cùng với các thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho dân chúng địa phương bị thiếu thốn vì chiến tranh.

Theo cha Marcin, các nhân viên và người thiện nguyện của Caritas Ba Lan đặc biệt quan tâm đến những người cao niên và trẻ em, tổ chức các lớp hội nhập: tổng cộng có 405,000 người già được giúp đỡ và có 4,000 trẻ em Ucraina được sang nghỉ tại Ba Lan vào những dịp lễ và mùa hè.

(Ekai 4-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page