Quy chế mới của Viện Giáo vụ (IOR)

 

Quy chế mới của Viện Giáo vụ (IOR).

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-03-2023) - Viện Giáo vụ (IOR), quen gọi là "Ngân hàng Vatican" có một quy chế mới phù hợp hơn với tinh thần Tông hiến "Các con hãy loan báo Tin mừng" (Praedicate Evangelium), về giáo triều Roma.

Quy chế của Viện Giáo vụ đã được duyệt lại cách đây gần bốn năm, và hôm 07 tháng Ba năm 2023, một thủ bút (Chirografo) của Ðức Thánh cha Phanxicô đã được công bố, trong đó ngài xác định quy chế mới của viện này, với mục đích để việc quản trị nhanh chóng hơn, các vai trò được xác định rõ ràng hơn giữa các cơ quan điều hành khác nhau hầu tránh giẫm chân lên nhau, và cũng có một quy luật mới để giải quyết những xung đột về quyền lợi. Ban giám đốc của viện trước đây có tính cách tập đoàn nay trở thành một cơ quan điều hành với một vị giám đốc duy nhất.

Mục đích của Viện Giáo vụ, hay Ngân hàng Vatican là để "giúp việc bảo tồn và quản lý các động sản và bất động sản do những thể nhân và pháp nhân ký thác, dành cho các hoạt động tôn giáo hoặc từ thiện".

Những đổi mới chính yếu liên quan đến sự hòa hợp nhiệm kỳ 5 năm có thể gia hạn của những người trách nhiệm trong các cơ quan khác nhau thuộc Viện giáo vụ, và chỉ được gia hạn một lần. Như vậy, nhiệm khóa tối đa là 10 năm.

Cho đến nay, Viện Giáo vụ có một vị Tổng giám đốc do Hội đồng Giám sát bổ nhiệm và được Ủy ban Hồng y phê chuẩn, nhưng nay có thêm một điểm mới, đó là các ứng viên được chọn trong danh sách ít là 3 người thích hợp, có thể là những người được thu dụng có thời hạn nhất định, hoặc không ấn định thời hạn.

Viện Giáo vụ có khoảng 19,000 khách hàng, tức là những người ký thác tiền bạc tại viện này: phần lớn là các dòng tu, các giáo phận, các đại sứ quán cạnh Tòa Thánh, các nhân viên Vatican, và những người được phép mở tài khoản ngân hàng tại đây.

(Vatican News 7-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page