Bà Chủ tịch Ủy ban trung ương

Công giáo tại Ðức thất vọng vì Vatican

 

Bà Chủ tịch Ủy ban trung ương Công giáo tại Ðức thất vọng vì Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rhein (RVA News 07-03-2023) - Bà Irme Stetter-Karp, Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức, và cũng là Ðồng Chủ tịch Con đường Công nghị của Công giáo Ðức, với Ðức cha Georg Baetzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, bày tỏ thất vọng vì thái độ của Vatican đối với dự án cải tổ Giáo hội của Con đường Công nghị tại Ðức.

Tuyên bố với tờ "Rheischen Post", Ðiện báo miền Rhein, số ra ngày 06 tháng Ba năm 2023, bà Stetter -Karp, 67 tuổi, nói: "Tôi rất thất vọng vì Roma và sự từ khước của Roma không nói chuyện trực tiếp với chúng tôi. Tôi coi đó không phải là một phong cách tốt, trong khi lại dùng những đạn pháo chống chúng tôi hết lần này đến lần khác".

Từ thứ Năm, ngày 09 đến thứ Bảy năm 2023, ngày 11 tháng Ba năm 2023, Con đường Công nghị Ðức sẽ nhóm khóa họp thứ 5 và cũng là khóa cuối cùng, tại thành phố Frankfurt để thông qua những nghị quyết đã được bàn thảo và thông qua sơ khởi trước đây. Theo bà, điều hữu ích hơn nhiều nếu tìm cách nói chuyện trực tiếp, thay vì Vatican chỉ trao đổi qua thư từ: Vì nội dung các thư này có nhiều hiểu lầm được phổ biến tại Roma. Một cuộc nói chuyện diện đối diện có cơ may loại bỏ những nghi kỵ vô căn cứ".

Cho đến nay Tòa Thánh không bao giờ đáp lại ước muốn của Con đường Công nghị Ðức, là ngoài các giám mục còn có các đại diện giáo dân trong các cuộc nói chuyện tại Roma về Con đường Công nghị. Tòa Thánh hoàn toàn chống lại chủ trương của Con đường Công nghị Ðức thiết lập Hội đồng Công nghị toàn quốc, trong đó các giáo dân cùng với các giám mục cai quản Giáo hội, quyết định về những vấn đề quan trọng, không những về tài chánh nhưng cả những vấn đề khác của Giáo hội.

Theo bà Stetter-Karp, nếu sáng kiến cải tổ bị thất bại, thì đó sẽ là một thất bại đặc biệt đối với chính các giám mục Ðức, vì một hành động cưỡng bách và buộc vâng phục sau cùng đã đạt tới mục đích là ngăn cản Con đường Công nghị. Ðiều đó chắc chắn sẽ gây thất vọng lớn. Theo bà Stetter -Karp, điều quan trọng là chứng tỏ tại khóa họp ở Frankfurt rằng chúng tôi đang cùng nhau tranh đấu để tìm ra những câu trả lời đúng và những cải tổ thích hợp, đứng trước những xì-căng-đan lạm dụng kinh khủng".

(KNA 5-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page