Hai giáo phận ở Mỹ

vẫn tiếp tục thánh lễ nghi thức cũ

 

Hai giáo phận ở Mỹ vẫn tiếp tục thánh lễ nghi thức cũ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Springfield (RVA News 04-03-2023) - Hai giáo phận ở Mỹ vẫn tiếp tục các thánh lễ theo nghi thức cũ bằng tiếng Latinh và theo sách lễ năm 1962 mặc dù có những hạn chế nghiêm ngặt.

Hạn chế này do Ðức Thánh cha ban hành trong Tự sắc "Người gìn giữ Truyền thống" (Traditionis custodes), ngày 16 tháng Bảy năm 2021, và mới đây là Phúc chiếu ngày 21 tháng Hai năm 2023 của ngài siết chặt hơn nữa.

Có hai giám mục tuyên bố vẫn tuân hành quyết định của Tòa Thánh nhưng tìm cách đáp ứng nhu cầu của các tín hữu.

Trong cuộc phỏng vấn dành Ðài truyền hình "Lời Vĩnh Cửu", ngày 02 tháng Ba năm 2023, Ðức cha Thomas Paprocki, Giám mục Giáo phận Springfield, cho biết ngài vẫn tuân hành giáo luật và chỉ thị của Tòa Thánh, theo đó việc giải thích và áp dụng tùy thuộc phán đoán của giám mục giáo phận, dựa theo nguyên tắc phụ đới, những quyết định phải được áp dụng ở cấp địa phương, trừ khi có lý do lật ngược lại.

Cụ thể là giáo phận có hai nơi cử hành thánh lễ cũ bằng tiếng Latinh: một là nhà thờ giáo xứ do Huynh đoàn thánh Phêrô phụ trách, và Huynh đoàn này đã được sự chuẩn chước của Ðức Thánh cha. Tiếp đến là một nhà thờ mà Ðức cha đã tuyên bố không phải là nhà thờ giáo xứ. Có hai giáo xứ được gộp lại: trong đó một thánh đường là nhà thờ giáo xứ, và nhà thờ còn lại không phải là thánh đường giáo xứ và Ðức cha cho cử hành thánh lễ tại đây.

Còn tại Tổng giáo phận Kansas City, cũng có hai nơi cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Ðức Tổng giám mục Joseph Naumann cho biết: một thánh đường là của Huynh đoàn thánh Phêrô đã được chuẩn chước. Và một thánh đường không phải là nhà thờ giáo xứ.

Ðức Tổng giám mục Naumann cũng nhấn mạnh rằng "Tôi thấy các tín hữu dự lễ tại hai thánh đường ấy là những người rất chân thành. Họ yêu mến Chúa và yêu mến Giáo hội, yêu mến Thánh Thể. Tôi nghĩ điều mà Ðức Giáo hoàng ban đầu tìm cách sửa sai, là vì có một thái độ của những người nghĩ rằng thánh lễ theo nghi thức Công đồng Tridentino là cao trọng hơn thánh lễ được cải tổ, và tôi nghĩ đó là một sai lầm. Nhưng tôi không nghĩ các tín hữu ở đây có thái độ như vậy. Và tôi nghĩ họ hoang mang vì những giới hạn áp đặt trên cả các giám mục, khi đưa ra những phán đoán thẩm định mục vụ".

(CNA 3-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page