Hội đồng Giám mục Ba Lan

nhóm đại hội Lần thứ 394

 

Hội đồng Giám mục Ba Lan nhóm đại hội Lần thứ 394.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 04-03-2023) - Hội đồng Giám mục Ba Lan sẽ nhóm khóa họp Lần thứ 394 trong hai ngày 13 và 14 tháng Ba năm 2023, tại thủ đô Varsava và chủ yếu sẽ bàn về khóa họp mới đây ở cấp đại lục để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI tại Roma vào tháng Mười năm 2023.

Trong khóa họp này, Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Ðức Tổng giám mục Adrian Galbas, điều hợp viên Công nghị về tính đồng hành trong Giáo hội Công giáo Ba Lan, sẽ tường trình cho các giám mục Ba Lan về khóa họp của các đại biểu các Hội đồng Giám mục Âu châu, từ ngày 05 đến ngày 12 tháng Hai năm 2023 tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

Linh mục Leszek Gesiak, Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết trong khóa họp lần thứ 394 tại Varsava, các giám mục cũng sẽ thảo luận về tổng hợp của tiến trình công nghị toàn quốc, qua các giáo phận Ba Lan: "Ðây là một văn kiện phong phú và nhiều điểm hay, có thể gợi ý cho mỗi giáo phận tại Ba Lan, và đây là điều đáng thảo luận. Tổng hợp này cũng được gửi tới Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma và là điểm tham chiếu cho phái đoàn Ba Lan tại khóa họp ở Praha. Vì thế, các giám mục có thể xem tổng hợp này trong viễn tượng những tổng hợp của các nước khác được trình bày tại Praha, được soạn thảo tại những nước thường có những bối cảnh tôn giáo và văn hóa khác biệt".

Trong khóa họp thứ 394, các giám mục Ba Lan cũng bàn tới lễ phong chân phước cho gia đình Ulma, bị Ðức quốc xã sát hại trong thời Thế chiến thứ II vì đã giúp đỡ những người Do thái bị bách hại. Ðức Tổng giám mục Adam Szal, Tổng giám mục giáo phận Przemysl, nơi có gia đình Ulma, sẽ trình bày kế hoạch chuẩn bị lễ phong chân phước, ngày 10 tháng Chín năm 2023 tại Markowa, nơi gia đình các vị tôi tớ Chúa bị sát hại như những vị tử đạo.

Ðại hội thứ 394 của các giám mục Ba Lan trùng vào kỷ niệm mười năm Giáo hoàng của Ðức Thánh cha Phanxicô. Vì thế, chiều ngày thứ Hai, 13 tháng Ba năm 2023, các giám mục sẽ đến Ðền thờ Chúa Quan Phòng ở ngoại ô Varsava, để cử hành thánh lễ cầu cho Ðức Thánh cha. Thánh lễ sẽ do Ðức Tổng giám mục Salvatore Pennacchio, Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan, chủ sự.

(Ekai 3-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page