Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức

muốn thuyết phục Vatican

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức muốn thuyết phục Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dresden (RVA News 04-03-2023) - Mặc dù Tòa Thánh nghiêm cấm việc thành lập Hội đồng Công nghị cấp toàn quốc giáo phận, trong đó các giáo dân cùng cai quản và kiểm soát Giáo hội, nhưng Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, cho biết vẫn muốn thuyết phục Tòa Thánh chấp nhận hành trình cải tổ của Công giáo tại Ðức qua Con đường Công nghị.

Trong thư đề ngày 16 tháng Giêng năm 2023, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin và Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục khẳng định rằng Giáo hội Công giáo Ðức không thể thiết lập Hội đồng Công nghị vì việc này trái với đạo lý của Giáo hội về vai trò và sứ mạng của các giám mục, như được trình bày trong Hiến chế Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, của Công đồng chung Vatican II, về Giáo hội. Thư này được Ðức Thánh cha phê chuẩn theo thể thức đặc biệt, nghĩa là không thể khiếu nại.

Tiếp đến, hôm 27 tháng Hai năm 2023, trong diễn văn tại buổi khai mạc khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, nhắc lại lệnh cấm rõ ràng của Tòa Thánh về vấn đề lập Hội đồng Công nghị. Ngài cũng nhắc đến lập trường của Ðức Thánh cha Phanxicô không chấp nhận việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, như trước đó Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II đã tuyên dạy trong Tông hiến "Ordinatio sacardotalis", Truyền chức linh mục. Ðức Thánh cha Phanxicô nhắc đến nguyên lý Phêrô không thể chấp nhận việc truyền chức cho phụ nữ và nguyên lý Maria đề cao vai trò của phụ nữ.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo chiều ngày 02 tháng Ba năm 2023, sau khi bế mạc đại hội của các giám mục Ðức, Ðức cha Chủ tịch Batzing tuyên bố không muốn tách khỏi Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ, nhưng muốn tiếp tục đối thoại, và muốn gửi một phái đoàn giám mục và giáo dân về Roma để thương thảo với Tòa Thánh. Ðức cha nhấn mạnh ý muốn các giáo dân cùng tham gia vào việc thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Giáo hội. Ðức cha cũng cho biết khi nghe nói về hai nguyên lý Phêrô và Maria, như Ðức Sứ thần Tòa Thánh đã trưng dẫn, ngài rất bực tức.

Ðức cha Batzing tuyên bố rằng chỉ có một thiểu số giám mục Ðức đồng ý với những phê bình ồ ạt từ phía Roma. Phần lớn các giám mục Ðức ủng hộ chủ trương cải tổ Giáo hội, qua Con đường Công nghị, và cố gắng tìm cơ may cuối cùng để thay đổi.

(Tổng hợp 2-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page