Ðức Thánh cha bãi bỏ đặc ân nhà ở

của các cấp lãnh đạo tại Tòa Thánh

 

Ðức Thánh cha bãi bỏ đặc ân nhà ở của các cấp lãnh đạo tại Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-03-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô bãi bỏ đặc ân nhà ở miễn phí cho các hồng y và các cấp lãnh đạo khác của Tòa Thánh.

Trên đây là nội dung Phúc chiếu (Rescriptum) Ðức Thánh cha quyết định trong buổi tiếp kiến ngày 13 tháng Hai năm 2023, dành cho ông Maximino Caballero Ledo, người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh và được công bố hôm 28 tháng Hai năm 2023.

Trong Phúc chiếu, Ðức Thánh cha quyết định bãi bỏ tất cả các quy định, do bất kỳ ai ban hành và bất cứ từ thời nào, cấp nhà ở cho các hồng y, các bộ trưởng, các vị chủ tịch, tổng thư ký và phó tổng thư ký, hay là thứ trưởng, cấp lãnh đạo và tương đương, kể cả các thẩm phán Tòa Thượng thẩm Rota ở Roma được hưởng nhà ở miễn phí hoặc giá hạ trong các bất động sản của Tòa Thánh, "xét vì những nhu cầu gia tăng trong việc chu toàn việc phục vụ Giáo hội hoàn vũ và những nhu cầu đòi hỏi trong bối cảnh kinh tế hiện nay, đặc biệt trầm trọng. Vì thế, Ðức Thánh cha thấy tất cả mọi người đều phải thực hiện một hy sinh đặc biệt để dành nhiều tài nguyên hơn cho sứ mạng của Tòa Thánh, bằng cách gia tăng thu nhập trong việc quản trị gia sản bất động sản của Tòa Thánh".

Trong Phúc chiếu, Ðức Thánh cha cũng cấm mọi cơ quan Tòa Thánh được phụ cấp nhà ở cho các vị lãnh đạo Tòa Thánh liệt kê bên trên. Vì thế, các cơ quan Tòa Thánh sở hữu các bất động sản phải áp dụng tiền thuê nhà cho các thành viên của mình, theo giá thuê bình thường vẫn được áp dụng cho những người không có trách vụ nào tại Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican".

"Các biện pháp trên đây không có hiệu lực trên những cấp phát và điều kiện dễ dàng đã được ban cấp trước ngày Phúc chiếu này có hiệu lực, vì thế những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm áp dụng quy định này vẫn tiếp tục cho đến khi hết hạn".

Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Bất kỳ sự chuẩn chước nào đối với quy luật trong Phúc chiếu này phải được chính ngài cho phép".

Các quy luật trong Phúc chiếu này bắt đầu có hiệu lực tức khắc từ ngày được công bố trong Công báo của Tòa Thánh (AAS) và khi được yết thị tại Sân Damaso trong Nội thành Vatican.

(vaticanandcanonlaw.com 28-2-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page