Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi Hội nghị về bệnh phong

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Hội nghị về bệnh phong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-01-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô cảnh giác chống lại sự quên lãng và gạt bỏ những người bị bệnh phong cùi, đồng thời ngài cổ võ sự cộng tác với họ trong cuộc chiến đấu cho sự tham gia các quyền căn bản của con người.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị kỳ II về bệnh phong, cũng gọi là bệnh Hansen, tiến hành trong hai ngày, 23 và 24 tháng Giêng năm 2023, tại Học viện Augustinianum về Giáo phụ, gần Vatican, với chủ đề: "Ðừng bỏ mặc người nào ở đằng sau".

Ðức Thánh cha ghi nhận rằng hội nghị này tiến hành vài ngày trước kỷ niệm Ngày Thế giới các bệnh nhân phong cùi lần thứ 70, ngày 31 tháng Giêng sắp tới, do ông Raoul Follereau khởi xướng hồi năm 1953 để gây ý thức trong dư luận về một bệnh mà nhiều người tưởng là đã biến mất. Ðức Thánh cha nói: "Ðiều phải làm cho chúng ta lo âu là ngày nay hơn trước kia, đó là không những bệnh phong bị quên lãng, nhưng cả con người cũng bị quên".

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến sự kiện bệnh phong cùi, hay bệnh Hansen là một trong những bệnh kỳ cựu nhất trong lịch sử nhân loại, người bệnh thường bị lên án, với bao nhiêu những vụ vi phạm nhân quyền tại các nơi trên thế giới. Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng: "Chúng ta không thể quên những anh chị em bị bệnh này, không được quên bệnh này, rất tiếc nó vẫn còn xảy ra cho bao nhiêu người, nhất là trong các môi trường xã hội nghèo khổ hơn. Trái lại, xác tín về ơn gọi của gia đình nhân loại sống tình huynh đệ, chúng ta hãy để cho mình được cật vấn: 'Chúng ta có cúi mình vác đỡ nhau hay không? Ðây là thách đố rất thời sự mà chúng ta không được sợ chúng" (Fratelli tutti 70).

Ðức Thánh cha mời gọi mọi người "nhân cơ hội Ngày Thế giới các bệnh nhân phong cùi để xét lại các kiểu mẫu phát triển và tố giác cũng như tìm cách sửa chữa những kỳ thị mà chúng tạo nên. Ðây là cơ hội thuận tiện để tái quyết tâm xây dựng một xã hội bao gồm mọi người, không để ai phải ở ngoài lề".

"Kèm theo sự tố giác, cần luôn có đề nghị xây dựng. Và trong lãnh vực này, anh chị em tại hội nghị này có thể góp phần, khích lệ và trợ giúp các Giáo hội địa phương, để họ nâng đỡ người bị gạt bỏ và biết thực sự hỗ trợ những tiến trình bao gồm và phát triển nhân bản toàn diện".

(Rei 23-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page