Ðức Thánh cha tiếp thành viên

Quỹ tân trang doanh trại vệ binh Thụy Sĩ

 

Ðức Thánh cha tiếp thành viên Quỹ tân trang doanh trại vệ binh Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-01-2023) - Sáng ngày 19 tháng Giêng năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến khoảng 100 đại ân nhân của Quỹ tân trang doanh trại đoàn Vệ binh Thụy Sĩ, tại nội thành Vatican.

Ông Jean-Pierre Roth, Chủ tịch Ngân quỹ này cho biết Ðức Thánh cha đã cám ơn các ân nhân vì sự hỗ trợ dành cho dự án này, để có thể đón nhận số vệ binh nhiều hơn, cũng như giúp họ sống trong những điều kiện tốt đẹp hơn. Ông Roth là cựu Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin I. Media, ông cho biết công trình tân trang doanh trại sẽ bắt đầu vào ngày 01 tháng Giêng năm 2026 và cho đến nay đã quyên góp được 48 triệu 300 ngàn quan Thụy Sĩ, tức khoảng gần 50 triệu Mỹ kim. Như thế chỉ tiêu 50 triệu quan sắp đạt được. Phía Thụy Sĩ chịu 45 triệu và Tòa Thánh tài trợ 5 triệu quan. Số tiền này được dành để kiến tạo nơi trú ngụ tạm thời cho các vệ binh trong thời gian tu bổ doanh trại.

Ngân khoản đóng góp cho dự án đến từ các tư nhân, nhưng cũng có các ngân khoản công, do một số tiểu bang ở Thụy Sĩ hỗ trợ.

Ông Jean-Pierre Roth cho biết hồ sơ dự án hiện nay đang ở trong giai đoạn kết thúc tại Vatican để tiến tới dự án chung kết. Sau đó sẽ đệ trình cho tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc trong năm 2023. Cần có sự đồng ý của Unesco, vì thành Vatican thuộc vào số gia sản của nhân loại.

Cách đây 5 năm, Ðức Thánh cha đã yêu cầu gia tăng quân số của đoàn Vệ binh Thụy Sĩ, từ 110 lên 135 người, vì thế cần có các cơ cấu rộng rãi hơn.

(cath.ch 19-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page