Ngoại trưởng Tòa Thánh

kêu gọi đừng cam chịu chiến tranh

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi đừng cam chịu chiến tranh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 21-01-2023) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi đừng cam chịu đối với cuộc xung đột kéo dài tại Ucraina, cho dù hiện nay không có một căn bản để hai bên thương thuyết với nhau. Trái lại, cần duy trì sinh động lý tưởng hòa bình và xác tín rằng cuộc chiến tranh này sẽ chấm dứt.

Ðức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây, hôm 19 tháng Giêng năm 2023, trong một hội nghị do liên mạng đại học của Unesco tổ chức ở Roma, về đề tài: "Các võ khí ngoại giao. Ðối thoại giữa Tòa Thánh và Âu châu đứng trước chiến tranh". Ngài nói: "Chúng ta muốn một nền hòa bình công chính, một nền hòa bình phải đến, nhưng để thực hiện điều này, cần phải bắt đầu nghĩ đến cả những điều không thể nghĩ tới được".

Về phần giáo sư Alberto Melloni, đặc trách đa nguyên tôn giáo và hòa bình, thuộc Unesco, ông nhận xét rằng ngành ngoại giao Tòa Thánh có ưu điểm so với nhiều tác nhân khác, đó là có thể hoạt động mà không có hậu ý vật chất.

Ðức Tổng giám mục Gallagher giải thích rằng ngoại giao Tòa Thánh có một giá trị phụ thêm, đó là lòng thương xót, một giá trị duy nhất có thể phá vỡ xiềng xích oán ghét và thù hận. Theo nghĩa này, Tòa Thánh hoạt động để bổ túc những khác biệt và không làm gia tăng hố chia cách, và nhắm tới đối tượng cuối cùng là con người.

Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận xét rằng trong giai đoạn hiện nay của lịch sử, ngành ngoại giao đang chạy theo các biến cố và đánh mất điều lẽ ra phải là cốt yếu của ngoại giao, nghĩa là khả năng ngăn ngừa các cuộc xung đột. Ngoại giao không được trở thành phương tiện để ngưng các cuộc xung đột bằng những cuộc đình chiến võ trang, nhưng là dụng cụ liên kết ngăn ngừa chiến tranh. Tiến trình này phải có sự can dự không những của các vị lãnh đạo và các nhà ngoại giao, nhưng còn bao gồm bao nhiêu có thể các tác nhân có thể can dự, trong đó có các tôn giáo, như trường hợp Ðức Giáo hoàng muốn làm đối với tình trạng ở Nam Sudan hiện nay, qua cuộc viếng thăm sắp tới của ngài tại nước này, cùng với vị Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và vị Thủ lãnh Giáo hội Tin lành Trưởng lão ở Ecosse.

Ngoài ra, Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng nhật xét rằng chiến tranh tại Ucraina đã chứng tỏ một cuộc khủng hoảng sâu đậm của hệ thống đa phương và các tổ chức quốc tế lớn, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc. Ngài nhấn mạnh một trong những gương mù lớn nhất của cuộc chiến tranh này là thủ đô Kiev đã bị pháo kích, dội bom do chính một thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, trong lúc vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đang viếng thăm tại thành phố này.

(Vatican News 19-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page