Một giám mục tại Brazil cho công bố

kinh cầu nguyện với Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Một giám mục tại Brazil cho công bố kinh cầu nguyện với Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rio Grande do Sul (RVA News 20-01-2023) - Một giám mục tại Brazil cho phép và phổ biến một kinh nguyện để các tín hữu cầu nguyện riêng tư với Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, qua đời ngày 31 tháng Mười Hai năm 2022 tại Roma, hưởng thọ 95 tuổi.

Ðó là Ðức cha Carlos Rossi Keller, Giám mục Giáo phận Frederico Westphalen thuộc bang Rio Grande do Sul. Kinh được phổ biến bằng bốn thứ tiếng: Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Ý.

Trên trang Facebook, Ðức cha Rossi Keller giải thích rằng: "Như những người con của Giáo hội, chúng ta phải cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI. Nhưng trong tư cách là những chứng nhân về lòng tận tụy của Ðức Cố Giáo hoàng, và biết rằng lời cuối cùng của người là "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa", chúng ta có thể cầu xin, một cách riêng tư, sự chuyển cầu của người."

Ðức cha cũng ghi chú: "Phù hợp với sắc lệnh của Ðức Giáo hoàng Urbano VIII, chúng tôi tuyên bố rằng việc làm này không hề có ý đi trước phán quyết của Giáo quyền và kinh này không có ý dùng trong việc phụng tự công cộng".

Ðức cha Rossi Keller dặn dò thêm rằng những ơn xin được nhờ lời chuyển cầu của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI phải thông báo về tòa Giám quản Roma.

Nội dung kinh do Ðức cha Rossi Keller phổ biến là:

"Lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu, Ðấng đã soi sáng trong tâm hồn tôi tớ Chúa, là Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI ước muốn chân thành gặp gỡ và loan báo về Chúa, và trở thành "cộng tác viên khiêm hạ với chân lý", và hiến thân như một tôi tớ phụng sự Chúa Kitô và Giáo hội. Xin ban cho con cũng được biết cách yêu mến Giáo hội của Chúa Kitô và có thể tiến bước trong cuộc sống của con những chân lý vĩnh cửu mà Giáo hội công bố. Lạy Chúa, xin đoái thương tôn vinh người tôi tớ Chúa là Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, và nhờ lời chuyển cầu của người, xin ban cho con ơn con đang xin Chúa bây giờ (kể ra lời xin của bạn). Amen".

Ðọc một kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh.

(CNA 18-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page