Tranh chấp về phụng vụ

trong Giáo hội Công giáo Syro-Malabar Ấn Ðộ

 

Tranh chấp về phụng vụ trong Giáo hội Công giáo Syro-Malabar Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kerala (RVA News 17-01-2023) - Hôm 14 tháng Giêng năm 2023, Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Syro-Malabar nghi lễ Ðông phương bên Ấn Ðộ đã kết thúc sau sáu ngày nhóm họp, nhưng không đạt tới một sự đồng thuận mới về cách thức cử hành thánh lễ. Cuộc tranh chấp này đã kéo dài từ 25 năm qua.

Giáo hội này tập trung ở bang Kerala, ở miền nam Ấn Ðộ và hiện có hơn bốn triệu tín hữu trong và ngoài nước, đứng thứ hai sau Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương.

Từ cuối thập niên 1998, Giáo hội Syro-Malabar bị chia rẽ về cách cử hành thánh lễ: một số theo cách cử hành trong đó chủ tế quay mặt về giáo dân (ad populum), một số khác cử hành theo cách thức vị chủ tế quay mặt lên bàn thờ (ad orientem). Năm 1999, các giám mục thỏa thuận công thức dung hợp: trong phần phụng vụ Lời Chúa, tức là phần đầu của thánh lễ, chủ tế quay mặt về giáo dân, và đến phần phụng vụ Thánh Thể, thì quay lên bàn thờ. Tuy nhiên, một số phần tử của Giáo hội từ chối công thức này, đặc biệt là Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly, là giáo phận lớn nhất trong toàn Giáo hội nghi lễ này, với khoảng nửa triệu tín hữu.

Tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô, qua bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, đã can thiệp và nhấn mạnh về sự đồng nhất phụng vụ, dựa trên công thức dung hợp hồi năm 1999, như vừa nói trên. Quy luật này bắt đầu có hiệu lực từ tháng Tám năm ngoái. Tuy nhiên nỗ lực áp dụng gặp sự chống đối với các cuộc xuống đường, tuyệt thực, đốt thư mục vụ của Ðức giám mục, đốt hình nộm Ðức Hồng y Tổng giám mục Trưởng George Alencherry, Giáo chủ của Giáo hội này. Trước lễ Giáng sinh vừa qua, một cuộc hỗn chiến về thánh lễ đã xảy ra tại một nhà thờ chính tòa ở miền nam Ấn Ðộ, đến độ cảnh sát được gọi tới để giải tán đám đông, tạo nên cảnh tượng kéo bàn thờ ngang khu cung thánh và chén lễ vương vãi trên mặt đất.

Ðứng trước sự thất bại của Thượng Hội đồng Giáo hội Syro-Malabar trong việc giải quyết tranh chấp này, Ðức Hồng y Alencherry công bố tuyên ngôn nhấn mạnh rằng chỉ có các giám mục và Tòa Thánh có thể đưa ra những quyết định về phụng vụ, và các cuộc thảo luận tương lai phải lấy sự thống nhất phụng vụ như điểm khởi hành.

Ðức Hồng y cũng thông báo một Ủy ban sáu giám mục được thành lập để nghiên cứu vấn đề này, kể cả các cuộc thảo luận với những người chống đối và người ủng hộ việc thống nhất cách cử hành thánh lễ, các thành viên của Hội đồng trung ương của Giáo hội Syro-Malabar và đại diện giáo dân.

(Cruxnow.com 16.1.2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page