Nữ Ðại sứ Hàn Quốc đầu tiên

cạnh Tòa Thánh trình ủy nhiệm thư

 

Nữ Ðại sứ Hàn Quốc đầu tiên cạnh Tòa Thánh trình ủy nhiệm thư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-01-2023) - Nữ Ðại sứ đầu tiên của Hàn Quốc cạnh Tòa Thánh đã trình Ủy nhiệm thư lên Ðức Thánh cha Phanxicô, sáng ngày 16 tháng Giêng năm 2023.

Ðó là bà Ngũ Hiền Châu (Hyunjoo Oh), 54 tuổi (1969), một tín hữu Công giáo, gia nhập ngành ngoại giao Hàn Quốc năm 1994 và từng làm Lãnh Sự tại Thành Ðô (Chengdu) bên Trung Quốc, tham tán tại Genève, Thụy Sĩ, trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Giám đốc về cộng tác phát triển. Trong những năm gần đây, bà là Phó Ðại sứ phụ trách Sứ bộ Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc ở New York, chuyên về lãnh vực ngoại giao đa phương và cộng tác phát triển quốc tế.

Bà được rửa tội và gia nhập Giáo hội Công giáo năm 2003, tại giáo xứ thánh Giuse của các tín hữu Hàn Quốc thuộc Tổng giáo phận Newark, Hoa Kỳ. Lúc ấy bà là bí thư thứ hai của Sứ bộ Hàn Quốc ở Liên Hiệp Quốc.

Trong nhiệm vụ mới tại Vatican, bà Ngũ Hiền Châu đặc biệt xúc tiến với bộ Ngoại giao Tòa Thánh việc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Tòa Thánh trong năm 2023. Bà là người thứ 17 đại diện chính phủ Hàn Quốc trước mặt Tòa Thánh.

Hôm mùng 05 tháng Giêng năm 2023, bà đã tham dự lễ an táng Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI tại Quảng trường thánh Phêrô.

Trong ngoại giao đoàn các nước cạnh Tòa Thánh hiện nay có 20 nữ đại sứ. Phi châu là đại lục đầu tiên có nữ đại sứ cạnh Tòa Thánh. Ðó là bà Bernadette Olowo của Uganda. Bà trình Ủy nhiệm thư lên Ðức Giáo hoàng Phaolô VI, ngày 23 tháng Giêng năm 1975.

(Tổng hợp 16-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page