Ðức Thánh cha tiếp Hội đồng Tổng quyền

Liên hiệp Kinh sĩ thánh Augustinô

 

Ðức Thánh cha tiếp Hội đồng Tổng quyền Liên hiệp Kinh sĩ thánh Augustinô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-01-2023) - Sáng ngày 13 tháng Giêng năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Hội đồng Tổng quyền Liên hiệp các dòng Kinh sĩ thánh Augustinô.

Liên hiệp này quy tụ 9 dòng Kinh sĩ thánh Augustinô, mỗi dòng đều độc lập và có Bề trên Tổng quyền riêng, nhưng liên kết với nhau thành một Liên hiệp trong tinh thần bác ái để cộng tác và giúp đỡ nhau, đồng thời bầu một vị Viện phụ Tổng quyền. Vị này không có quyền tài phán trên các dòng, nhưng có tính cách đại diện toàn dòng và phối hợp sự cộng tác chung, đặc biệt trong việc huấn luyện các tu sĩ trẻ và thường huấn, thăng tiến văn hóa. Liên hiệp được Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII thành lập năm 1959 và hiện nay, có khoảng 84 Ðan viện với 570 tu sĩ. Ngoài ra, có 9 dòng Kinh sĩ độc lập, không họp thành Liên hiệp.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha đề cao việc thực hành linh đạo gặp gỡ nhau, một điều thiết yếu để sống tinh thần đồng hành hay "hiệp hành" trong Giáo hội.

Ðức Thánh cha cũng nói đến sự thích ứng của dòng Kinh sĩ thánh Augustinô với những hoàn cảnh thời đại, nơi sống và văn hóa, luôn luôn dưới ánh sáng Tin mừng và đoàn sủng của mình. "Ðời sống thánh hiến cũng giống như nước, nếu không chảy, thì nước sẽ có mùi và mất ý nghĩa, như muối mất vị thì trở nên vô ích" (Xc Mt 5,13).

Ðức Thánh cha nhấn mạnh "qui luật cơ bản của đời sống tu trì là theo Chúa Kitô, như Tin mừng đề nghị. Ðón nhận Tin mừng như quy luật sống, đến độ có thể nói như thánh Phaolô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20). Tin mừng cần trở thành chỉ nam của anh em, làm sao để luôn tiếp tục là tinh thần và sự sống cho anh em, xa tránh cám dỗ thu hẹp Tin mừng thành ý thức hệ. Tin mừng luôn hướng dẫn chúng ta đặt Chúa Kitô nơi trung tâm cuộc sống và sứ mạng của chúng ta...".

Ðức Thánh cha nhắn nhủ các tu sĩ dòng Kinh sĩ thánh Augustinô "luôn tìm Chúa qua đời sống cộng đoàn. Tình hiệp thông hãy làm cho tất cả anh em cảm thấy mình là những người xây dựng tình huynh đệ. Tìm Chúa trong việc siêng năng đọc Kinh thánh, trong đó có vang dội Chúa Kitô và Giáo hội (S. Augustino, Disc. 33). Tìm Chúa trong phụng vụ, đặc biệt là trong Thánh Thể, trong việc học hành và mục vụ thông thường và cả những thực tại của thời đại chúng ta".

(Rei 13-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page