Ðức cha Dabiré:

50% lãnh thổ Burkina Faso

trong tay các nhóm khủng bố

 

Ðức cha Dabiré: 50% lãnh thổ Burkina Faso trong tay các nhóm khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dori (RVA News 12-01-2023) - Ðức cha Laurent Dabiré, Giám mục Giáo phận Dori, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Burkina Faso và Niger, bên Phi châu, cho biết 50% lãnh thổ nước Burkina Faso hiện nay nằm trong tay các nhóm khủng bố.

Ðức cha Dabiré tuyên bố như trên với Tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" hôm mùng 10 tháng Giêng năm 2023, và nói rằng nếu có một vài nhóm tuyên bố công khai chủ ý của họ, với các nhóm khác, chỉ cần xem danh xưng của họ, như nhóm "hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo", gọi tắt là Jnim, đủ để hiểu chủ trương của họ muốn áp đặt Hồi giáo cho cả nước, kể cả qua việc sử dụng phương pháp khủng bố.

Ðức cha cho biết từ năm 2015 đến nay, nạn khủng bố gia tăng chưa từng có tại Burkina Faso. Năm nay bắt đầu với những dấu hiệu chẳng lành, với vụ ám sát một linh mục vào ngày 02 tháng Giêng năm 2023, tại miền tây bắc nước này.

Ðức cha Dabiré nói thêm rằng: "Sự bành trướng các nhóm khủng bố bao hàm sự hủy bỏ xã hội hiện nay, đa tôn giáo, có đặc tính đối thoại và sống chung. Những kẻ khủng bố muốn loại bỏ xã hội tự do hiện nay và tất cả những người không tuyên xưng cùng một loại Hồi giáo như họ."

Theo Ðức cha Dabiré, hiện tượng khủng bố có ảnh hưởng bi thảm đối với đời sống Giáo hội: "Hậu quả của làn sóng bạo lực tàn ác trong bảy năm gần đây thật là kinh khủng. Về phương diện mục vụ, chúng tôi không thể di chuyển như trước đây. Phạm vi hoạt động của chúng tôi bị thu hẹp rất nhiều, vì những kẻ khủng bố đã chiếm hai phần ba miền Sahel. Trong thực tế, chỉ còn lại các thành phố lớn trong tỉnh. Giáo phận Dori có sáu giáo xứ, nhưng ba giáo xứ đã bị đóng cửa. Chúng tôi sắp đóng cửa giáo xứ thứ tư vào mùa hè này. Khi có sự hiện diện của những kẻ khủng bố, chính các giáo dân yêu cầu các linh mục của họ được gửi đến một nơi an toàn. Một số nơi không có lương thực và phương tiện liên lạc thông tin. Chúng tôi chỉ chuyển được các sứ điệp và tin tức nhờ một vài tổ chức của Liên Hiệp Quốc có khả năng truyền các sứ điệp ấy qua đường vô tuyến. Chúng tôi đã tổ chức việc mục vụ cho những người tản cư nội địa, vào khoảng hai triệu người. Thỉnh thoảng chúng tôi mang được lương thực và các đồ tiếp tế đến những vùng bị cô lập, nhờ các đoàn xe quân sự. Chúng tôi thích ứng với tình hình bao nhiêu có thể".

(Sir 11-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page