Hơn 1,000 người thiện nguyện

giúp Ðại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon

 

Hơn 1,000 người thiện nguyện giúp Ðại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisbon (RVA News 12-01-2023) - Hơn 1,000 người trẻ thiện nguyện cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 38, sẽ diễn ra tại Lisbon, Bồ Ðào Nha, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám năm 2023.

Hôm mùng 08 tháng Giêng năm 2023, Ðức cha Joaquim Mendes, dòng Don Bosco, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Lisbon, cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với các thiện nguyện viên của Ngày Quốc tế Giới trẻ 2023. Phần lớn những người này sẽ giúp đỡ trong các giáo xứ và trong các buổi cầu nguyện chính của giới trẻ quốc tế tại thủ đô Lisbon và khu vực rộng 100 hecta thuộc thành phố Loures, nơi Ðức Thánh cha sẽ chủ sự buổi canh thức, tối thứ Bảy, mùng 05 tháng Tám năm 2023 và thánh lễ bế mạc sáng Chúa nhật, mùng 06 tháng Tám năm 2023.

Ðặc biệt, các bạn trẻ thiện nguyện người Bồ Ðào Nha, ngoài việc hỗ trợ việc tổ chức ngày Quốc tế Giới trẻ, họ cũng đang tích cực cộng tác vào việc trợ giúp các nạn nhân chiến tranh ở Ucraina. Cuộc lạc quyên hồi cuối tháng Mười Hai năm 2022 đã góp được 30,000 Euro.

Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Bồ Ðào Nha nói rằng số tiền "khiêm nhượng" này là một cử chỉ biểu lộ tình liên đới với Ucraina, đang chiến đấu chống lại sự xâm lược".

(KAI 11-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page