Tân Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh

đặc trách các tổ chức quốc tế

 

Tân Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đặc trách các tổ chức quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-01-2023) - Hôm mùng 10 tháng Giêng năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm tân Thứ trưởng ngoại giao đặc trách liên lạc với các tổ chức quốc tế.

Ðó là Ðức ông Daniel Pacho, người Ðức, năm nay 49 tuổi (1974), thuộc giáo phận Fulda, gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2010 và phục vụ tại các Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Benin và Tansania bên Phi châu. Từ đầu năm 2018, ngài phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh.

Trong chức vụ mới, Ðức ông Pacho kế nhiệm bà Francesca Di Giovanni, 70 tuổi, về hưu.

Bộ Ngoại giao Tòa Thánh cũng có một vị Thứ trưởng khác, là Ðức ông Stanislaw Miroslaw Wachowski, 53 tuổi (1970), người Ba Lan, đặc trách liên hệ với các quốc gia. Trong nhiệm vụ này, Ðức ông đã viếng thăm Việt Nam hồi tháng Tư năm 2022, và đã cùng chủ tọa cuộc họp của Ủy ban làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam.

(Tổng hợp 10-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page