Chính quyền Bồ Ðào Nha tài trợ 79 triệu Euro

cho Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon

 

Chính quyền Bồ Ðào Nha tài trợ 79 triệu Euro cho Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisbon (RVA News 12-01-2023) - Chính quyền trung ương và địa phương tại Bồ Ðào Nha trợ giúp 79 triệu Euro cho việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới trẻ, sẽ tiến hành tại thủ đô Lisbon của nước này, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám năm 2023.

Thủ tướng Antonio Costa, cho biết trong ngân khoản vừa nói, có 36 triệu rưỡi do chính quyền trung ương, và 33 triệu rưỡi do các địa phương, trong số này có 9 triệu Euro do thành phố Loures tài trợ. Ðây là nơi có các khu đất rộng 100 hecta sẽ diễn ra các cuộc gặp gỡ đông đảo nhất với sự hiện diện của Ðức Thánh cha.

Hồi đầu tháng Giêng năm 2023, Ðức cha Américo Aguiar, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Lisbon, kiêm Trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tại đây cho biết giáo quyền mong muốn có sự minh bạch hoàn toàn về tài chánh trong việc tổ chức.

(Kai 10-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page