Ðức Thánh cha bổ nhiệm

tân Viện phụ Montecassino

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Viện phụ Montecassino.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-01-2023) - Hôm mùng 09 tháng Giêng năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Antonio Luca Fallica, Bề trên Ðan viện Biển Ðức "Chúa Ba Ngôi" Dumenza ở miền bắc Ý, làm Viện phụ Ðan viện biệt hạt Montecassino, được coi là Ðan viện Mẹ của Dòng Biển Ðức ở miền nam Ý, được thành lập cách đây 1,500 năm, cách Roma khoảng 140 cây số. Tại đây, thánh Biển Ðức đã soạn tu luật dòng.

Cha Fallica năm nay 63 tuổi (1959), theo học luật trước khi gia nhập Dòng Biển Ðức Praglia, năm 1985 ở tỉnh Padova. Bốn năm sau đó, 1989, cha cùng với một số Ðan sĩ khác lập cộng đoàn "Chúa Ba Ngôi" ở làng Dumenza, tỉnh Varese. Hiện nay Ðan viện này có 15 Ðan sĩ, kể cả các thỉnh sinh. Khi trở thành Viện phụ Ðan viện Montecassino, cha Fallica được coi là người kế nhiệm thánh Biển Ðức (480-547).

Ðan viện này từ tháng Sáu năm 2022 không có Viện phụ. Các Ðan sĩ đã bầu một viện phụ kế nhiệm, nhưng vị này không phải là người Ý, nên không được Ðức Thánh cha phê chuẩn. Lý do vì Ðan viện Montecassino là một Ðan viện biệt hạt, có một số giáo xứ trực thuộc Ðan viện, nên Viện phụ cần là thành viên của Hội đồng Giám mục Ý. Theo hiệp định giữa Tòa Thánh và Ý, trong những trường hợp như vậy, Viện phụ phải là người Ý.

Theo Niên giám Tòa Thánh, Dòng Biển Ðức gồm 19 chi dòng, Liên minh với nhau với tổng cộng 353 Ðan viện và hơn 6,800 Ðan sĩ. Dòng Biển Ðức tại Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 56 Ðan viện với gần 1,250 Ðan sĩ.

(Kathpress 9-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page