Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Ðông

gặp gỡ giới trẻ

 

Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Ðông gặp gỡ giới trẻ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Giordani (RVA News 10-01-2023) - Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Ðông đã gặp gỡ các đại diện của giới trẻ Kitô để đối thoại về tình trạng của họ và trước hiện tượng người trẻ tại miền này tìm cách xuất cư ồ ạt.

Hội đồng này là một tổ chức đại kết quy tụ các Giáo hội Công giáo, Chính thống và Tin lành. Trong thông cáo công bố sau cuộc gặp gỡ, các đại diện các Giáo hội Kitô đã kêu gọi người trẻ hãy ở lại quê hương và đừng sa chước cám dỗ di cư ra nước ngoài. Việc rời bỏ quê hương như thể "làm mất căn tính và góp phần vào tiến trình, trong đó một trong những yếu tố cơ bản của miền Trung Ðông và một thành phần quan trọng trong xã hội đang dần dần biến mất tại đây.

Tuy nhiên, đại diện những người trẻ Kitô từ Ai Cập, Syria, Irak, Palestine và Liban nói rằng: "Không dễ ở lại đất nước, khi quê hương lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế hoặc trong đó các Kitô hữu bị kỳ thị".

Làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ở Trung Ðông lên tới mức độ chưa từng đó. Tại Palestine, trước kia các Kitô hữu chiếm 18% dân số, nhưng nay còn lại chưa được 1%. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Syria: hiện nay, Kitô hữu chỉ còn chiếm 2% dân số tại nước này, so với tỷ lệ 10% trước chiến tranh cách đây 12 năm.

Nạn xuất cư của các Kitô hữu cũng xảy ra tại Vương quốc Giordani. Nguy cơ là chỉ còn một số ít tín hữu Kitô ở lại miền này. Ðức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã đề cập đến vấn đề này, và có lần ngài đã kêu gọi Tổng thống Pháp có kế hoạch nâng đỡ các Kitô hữu ở Trung Ðông và mở ra những viễn tượng cho họ tại quê hương để khỏi phải tìm đường ra nước ngoài.

(KAi 9-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page