Tầng hầm Ðền thờ thánh Phêrô được mở lại

 

Tầng hầm Ðền thờ thánh Phêrô được mở lại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Linh cữu Ðức Biển Ðức XVI được táng trong huyệt mộ trước đây là nơi an nghỉ của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong quan tài ba lớp của Ðức Biển Ðức XVI, đặc biệt có một ống kim loại đựng văn bản tiểu sử vắn tắt của ngài, các mề đay và đồng tiền được đúc trong triều đại Giáo hoàng, các dây Pallium của ngài khi làm Tổng giám mục giáo phận Munich và khi làm Giáo hoàng.

 Ðức XVI, cùng với Ðức ông trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Ðức Thánh cha.

Linh cữu Ðức Biển Ðức XVI được táng trong huyệt mộ trước đây là nơi an nghỉ của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cho đến khi ngài được phong hiển thánh năm 2011 và được đưa lên tầng trên của Ðền thờ thánh Phêrô. Trong quan tài ba lớp của Ðức Biển Ðức XVI, đặc biệt có một ống kim loại đựng văn bản tiểu sử vắn tắt của ngài, các mề đay và đồng tiền được đúc trong triều đại Giáo hoàng, các dây Pallium của ngài khi làm Tổng giám mục giáo phận Munich và khi làm Giáo hoàng.

Trên nắp huyệt mộ, một tấm cẩm thạch trắng có khắc tên người kế vị thứ 265 của thánh Phêrô tông đồ.

(Vatican News 7-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page