Ðức Hồng y Zuppi nói về ý tưởng

phong thánh ngay cho Ðức Biển Ðức XVI

 

Ðức Hồng y Zuppi nói về ý tưởng phong thánh ngay cho Ðức Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bologna (RVA News 08-01-2023) - Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, chống lại việc phong chân phước ngay cho Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Trong thánh lễ an táng Ðức Biển Ðức XVI, sáng ngày 05 tháng Giêng năm 2023, có nhiều tín hữu hô to câu "Santo Subito", Phong thánh ngay! Giống như trong lễ an táng Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II hồi tháng Tư năm 2005.

Báo Il Messaggero, Người Sứ Giả, xuất bản ở Roma, đăng lời Ðức Hồng y Zuppi nói: "Không có nghi ngờ Ðức Biển Ðức XVI là một người thánh thiện. Nhưng tôi nghĩ rằng sự khôn ngoan của Giáo hội là lo liệu làm sao để người ta tìm được thời gian để đi tới một quyết định chín chắn".

Hôm trước đó, ngày 04 tháng Giêng năm 2023, Ðức cha Georg Batzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, cũng nhắc lại rằng theo giáo luật, cần phải đợi 5 năm sau khi một tín hữu qua đời mới có thể mở án điều tra phong chân phước. Ðó là điều cần thiết để một quyết định được chín mùi.

Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời ngày 02 tháng Tư năm 2005 và được phong chân phước 6 năm sau đó, ngày 01 tháng Năm năm 2011, và phong hiển thánh 3 năm sau, ngày 27 tháng Tư năm 2014.

(KNA 6-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page