Ðức Biển Ðức XVI ra lệnh hủy bỏ

những thư từ riêng tư

 

Ðức Biển Ðức XVI ra lệnh hủy bỏ những thư từ riêng tư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-01-2023) - Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã ra lệnh cho Ðức Tổng giám mục bí thư riêng Georg Ganswein hủy bỏ tất cả những thư từ và văn kiện riêng tư của ngài, không có luật trừ. Ðức Tổng giám mục cho biết mình tuân hành lệnh này.

Ðức Tổng giám mục Ganswein kể lại như trên trong cuốn sách hồi ký tựa đề "Không có gì khác ngoài sự thật" (Nient'altro che la verità), sẽ xuất bản bằng tiếng Ý ngày 12 tháng Giêng năm 2023.

Một lệnh tương tự cũng được Ðức Gioan Phaolô II ra cho bí thư riêng của ngài là Ðức Tổng giám mục Stanislaw Dziwisz, nay là Hồng y cựu Tổng giám mục Giáo phận Cracovia. Tuy nhiên ngài bỏ qua lệnh đó vì muốn giữ lại những tài liệu quan trọng của Ðức Cố Giáo hoàng cho nghiên cứu lịch sử sau này.

Trong cuốn hồi ký, Ðức Tổng giám mục Ganswein cho biết đã nhận được các chỉ thị rõ ràng về thư viện, các thủ bản và văn kiện về Công đồng chung Vatican II, và thư từ của Ðức Biển Ðức XVI. Ngoài ra, Ðức nguyên Giáo hoàng cũng quyết định trong chúc thư về tài sản vật chất của ngài. Chúc thư này được ngài sửa lại nhiều lần, lần chót hồi tháng Năm năm 2021.

(KNA 6-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page