Ðức Thánh cha điều chỉnh lại

cơ cấu tổ chức Tòa Giám quản Roma

 

Ðức Thánh cha điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức Tòa Giám quản Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-01-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức của Tòa Giám quản Roma, là cơ quan giúp ngài điều hành giáo phận này trong tư cách là Giám mục Giáo phận Roma.

Giáo phận này có hơn hai triệu 600 ngàn tín hữu Công giáo, thuộc 334 giáo xứ, với 1,500 linh mục giáo phận và 2,180 linh mục dòng, 130 phó tế vĩnh viễn, 22,710 nữ tu và gần 3,900 tu huynh.

Với mục đích điều chỉnh lại việc tổ chức, hôm mùng 05 tháng Giêng năm 2023, Ðức Thánh cha đã công bố tông hiến "In Ecclesiarum Communione", Trong tình hiệp thông của các Giáo hội, thay thế cho Tông hiến "Ecclesia in Urbe", Giáo hội tại thành Roma, do Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1988 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31 tháng Giêng năm 2023.

Văn kiện mới có 45 điều khoản, tăng cường vai trò của Hội đồng Giáo phận, là cơ quan cấp cao nhất cứu xét và đưa ra những quyết định về mục vụ và hành chánh. Hội đồng này gồm Ðức Hồng y Giám quản và 7 giám mục phụ tá.

Tông hiến mới tăng cường sự hiện diện của Ðức Thánh cha trong những quyết định quan trọng của Tòa Giám quản. Ðức Hồng y Giám quản phải đệ trình lên ngài những ứng viên sẽ được chịu chức linh mục và phó tế, cũng như các ứng viên để bổ nhiệm làm cha sở và cha phó.

Ðức Thánh cha cũng phân chia rõ ràng nhiệm vụ và quyền hạn của Ðức Hồng y Giám quản và vị Phó Giám quản, cũng như xác định khu vực trách nhiệm của 7 giám mục phụ tá, đồng thời bổ nhiệm Ðức cha Baldassare Reina, cho đến nay là giám mục Phụ tá, kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám quản (Viceregente), người điều hành các văn phòng và cơ cấu tổ chức của Tòa Giám quản, và thay thế Ðức Hồng y Giám quản khi ngài vắng mặt hoặc bị ngăn trở, hay khi trống tòa. Phó Giám quản cũng có nhiệm vụ kiểm chứng và đệ trình lên Ðức Thánh cha những quy chế và quy tắc điều hành Tổ chức hành hương Roma (Opera Romana Pellegrinaggio), Caritas, các ngân quỹ, và tổ chức thuộc tòa Giám quản.

Tông hiến mới của Ðức Thánh cha cũng lập thêm một Ủy ban độc lập giám sát, với quy luật được ngài phê chuẩn, gồm 6 thành viên do ngài bổ nhiệm, để kiểm soát về hành chánh, kinh tế và công việc của Tòa Giám quản.

Trong cơ cấu tổ chức của Tòa Giám quản có thêm một số văn phòng mới, như Văn phòng mục vụ nhà tù, Tòa kháng án bị bãi bỏ và chuyển cho Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma. Ngoài ra, còn có thêm dịch vụ bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương.

(Vatican News 5-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page