Tổ chức nhân quyền quốc tế tố giác

nhà nước Belarus vi phạm tự do tôn giáo

 

Tổ chức nhân quyền quốc tế tố giác nhà nước Belarus vi phạm tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Frankfurt (RVA News 07-01-2023) - Ngày 04 tháng Giêng vừa qua, Tổ chức quốc tế về nhân quyền (IGFM), có trụ sở tại thành phố Frankfurt bên Ðức, tố giác rằng tại Belarus, các tín hữu Kitô ngày càng bị áp bức. Dưới chế độ của Tổng thống Alexander Lukashenko, quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm bị vi phạm, đặc biệt đối với các tù nhân chính trị.

Cụ thể, các tù nhân này được gặp các vị tuyên úy để được săn sóc về tinh thần. "Ban giám đốc nhà tù tịch thu các Kinh thánh và các sách báo tôn giáo khác được gửi đến cho họ".

Từ mùa hè năm 2022, con số các linh mục và giáo dân Belarus bị bắt gia tăng. Phong trào dân quyền Nash Dom ở Belarus cho biết nhà nước cũng trưng thu nhiều thánh đường và nơi thờ phượng. Ðại diện các Giáo hội Kitô, nếu không tỏ ra sẵn sàng thỏa hiệp với nhà nước thì bị đàn áp mạnh mẽ. Các tổ chức phi chính phủ bị nhà nước nhìn đôi mắt ngờ vực và thậm chí còn bị xếp vào hạng thù nghịch. Các tín hữu nói chung cũng bị nghi ngờ.

Tính đến cuối tháng Mười Hai năm 2022, Tổ chức Quốc tế về nhân quyền ở Ðức cho biết có 1,437 người vô tội bị giam giữ tại Belarus vì những lý do chính trị.

(KNA 5-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page