Ðức Sứ thần tại Ðức:

Ðức Biển Ðức XVI quan tâm đến

Giáo hội Công giáo tại Ðức đến cùng

 

Ðức Sứ thần tại Ðức: Ðức Biển Ðức XVI quan tâm đến Giáo hội Công giáo tại Ðức đến cùng.

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Vatican (RVA News 05-01-2023) - Ðức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croát, Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức, cho biết cho đến cùng, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI rất quan tâm đến Giáo hội Công giáo tại quê hương Ðức của ngài.

Ðức Tổng giám mục Eterovic nguyên là Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục trong 8 năm trời dưới thời Ðức nguyên Giáo hoàng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo "Glas koncila", Tiếng nói Công đồng, số ra ngày 04 tháng Giêng năm 2023, Ðức Tổng giám mục cho biết hàng năm vẫn gặp Ðức Biển Ðức XVI, lần chót là ngày 10 tháng Chín năm 2022 và cuộc gặp gỡ kéo dài một tiếng đồng hồ. Ðức Biển Ðức XVI đặc biệt quan tâm đến "Con đường Công nghị" của Công giáo Ðức. Ðức Tổng giám mục Eterovic nói: Tiến trình cải tổ Giáo hội này chứng tỏ sức sinh động của Giáo hội địa phương, nhưng cũng mang lại nhiều căng thẳng trong các cộng đoàn Giáo hội.

Ðức Sứ thần nhận xét rằng với thời gian, Ðức Biển Ðức XVI ngày càng suy yếu về thể xác, nhưng tinh thần vẫn luôn minh mẫn và cởi mở đối với những vấn đề của xã hội và Giáo hội: "Cuộc gặp gỡ của tôi với Ðức nguyên Giáo hoàng vẫn luôn "đơn sơ, thân thiện và chào đón". Ngài cũng có tinh thần hài hước.

Ðức Tổng giám mục Eterovic gọi Ðức Biển Ðức XVI là "một trong những nhà thần học lớn nhất trong thời đại chúng ta. Người vẫn luôn xác tín rằng 'Kitô giáo không phải là một cuộc gặp gỡ với một ý tưởng, nhưng với một nhân vị, tức là Chúa Giêsu Kitô'.

Trong tư cách là Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Ðức Tổng giám mục Eterovic đã góp phần hoạch định, tiến hành và làm việc hậu Thượng Hội đồng Giám mục đối với 5 Công nghị dưới triều Ðức Biển Ðức XVI: Ðó là Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể, năm 2005, Thượng Hội đồng Giám mục Lời Chúa, năm 2010, rồi về vấn đề Tái rao giảng Tin mừng, năm 2012, cũng như hai Thượng Hội đồng Giám mục về Phi châu năm 2009 và Trung Ðông năm 2012.

Vào đầu triều đại Giáo hoàng, Ðức Biển đã phổ biến những đề nghị để phát triển thêm Công nghị các giám mục, và đã được tiến hành thành công. Ðối với ngài, điều quan trọng là dành nhiều thời giờ hơn cho việc thảo luận giữa các nghị phụ trong những ngày nhóm họp. Theo Ðức Tổng giám mục Eterovic, sự kiện này chứng tỏ rõ ràng Ðức nguyên Giáo hoàng thăng tiến đối thoại trong Giáo hội".

(KNA 4-1-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page