Chuẩn bị lễ an táng

Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Chuẩn bị lễ an táng Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-01-2023) - Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 05 tháng Giêng năm 2023, lần đầu tiên trong lịch sử một vị Giáo hoàng cử hành lễ an táng cho một Ðức Giáo hoàng: Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự lễ an táng Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, trên thềm Ðền thờ thánh Phêrô.

Ðồng tế với ngài, sẽ có hơn 120 hồng y và 400 giám mục từ nhiều nơi trên thế giới và 400 linh mục. Biến cố này được hơn 600 ký giả đăng ký tại Phòng Báo chí Tòa Thánh để theo dõi và tường thuật cho thế giới. Chính quyền thành Roma dự kiến sẽ có hơn 60,000 tín hữu dự lễ.

Hôm mùng 03 tháng Giêng năm 2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố nhiều chi tiết liên quan đến buổi lễ này:

Nghi thức thánh lễ sẽ là nghi thức dành cho lễ an táng của một vị Giáo hoàng, tuy cũng có một vài khác biệt nhỏ so với lễ an táng một vị Giáo hoàng qua đời lúc đương nhiệm.

Ngoài các phái đoàn chính thức của chính phủ Ý và Ðức, còn có các vị Quốc trưởng và chính quyền nhiều nước tham dự với tư cách riêng. Tiếp đến, có các phái đoàn của các Giáo hội Kitô khác, đứng đầu là hai Tổng giám mục Ðại diện của Ðức Thượng phụ Chính thống Constantinople, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, nhiều giám mục thuộc các Giáo hội Chính thống Âu châu, và Ðức giám mục Heinrich Bedford-Strohm thuộc Tin lành Ðức, tham dự với tư cách là vị điều hợp của Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô.

Tối thứ Tư, mùng 04 tháng Giêng năm 2023, lúc 7 giờ, kết thúc cuộc kính viếng thi hài Ðức nguyên Giáo hoàng, có nghi thức nhập quan: thi hài được đặt trong quan tài bằng gỗ cây bách (Cypresso), và theo truyền thống có đặt trong đó những mề đay và đồng tiền cắc được đúc trong triều đại Giáo hoàng của ngài, các dây Pallium của Ðức Biển Ðức XVI khi còn là Tổng giám mục Chính tòa giáo phận Munich, bên Ðức và Roma, rồi một văn bản tóm tắt triều đại Giáo hoàng của Ðức Biển Ðức XVI được đặt trong một ống bằng kim loại.

Sáng thứ Năm, mùng 05 tháng Giêng năm 2023, lúc 8 giờ 45, linh cữu Ðức Biển Ðức XVI được rước từ bên trong Ðền thờ tiến ra thềm Ðền thờ thánh Phêrô, trong lúc các tín hữu đọc kinh Mân côi chuẩn bị.

Tiếp đến là thánh lễ an táng, theo công thức dành cho vị Giáo hoàng đương nhiệm, ngoại trừ vào cuối lễ, không có kinh cầu nguyện cho Giáo phận Roma và các Giáo hội nghi lễ Ðông phương. Các bài đọc thánh lễ sẽ bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Trong phần kinh nguyện giáo dân, ý nguyện đầu tiên sẽ bằng tiếng Ðức, cầu cho Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, đã an nghỉ trong Chúa: "Xin Chúa là vị Mục Tử đời đời đón nhận người vào vương quốc ánh sáng và an bình". Các ý nguyện khác sẽ bằng tiếng Pháp, Arập, Bồ Ðào Nha và Ý.

Vì Ðức Thánh cha Phanxicô không di chuyển dễ dàng, nên trong nhiều phần của thánh lễ, Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, sẽ làm thay ngài tại bàn thờ. Và cạnh Ðức Hồng y Re, có Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự nghi thức tiễn biệt và linh cữu sẽ được rước vào bên trong Ðền thờ, và sau đó được đưa xuống hầm Ðền thờ để an táng. Phần này được coi là phần riêng tư, không có sự hiện diện của truyền hình và báo chí. Quan tài sẽ được quấn một dải chung quanh với dấu ấn của Kinh Sĩ đoàn Ðền thờ thánh Phêrô, của Phủ Giáo hoàng và Ban Nghi lễ phụng vụ của Ðức Thánh cha. Rồi quan tài bằng gỗ bách sẽ được đặt trong một quan tài bằng thiếc và hàn kín, cũng như đóng triện. Sau đó quan tài này lại được đặt trong một quan tài thứ ba bằng gỗ và táng trong huyệt mộ, trước đây là mộ của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trước khi ngài được phong chân phước.

(Vatican News 3-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page