Hơn 300,000 người đăng ký

dự Ngày Quốc tế Giới trẻ 2023 ở Lisboa

 

Hơn 300,000 người đăng ký dự Ngày Quốc tế Giới trẻ 2023 ở Lisboa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisboa (RVA News 04-01-2023) - Cho đến nay đã có hơn 300,000 người đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, Bồ Ðào Nha, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám năm 2023.

Ðức cha Américo Aguiar, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Lisboa, và cũng là Trưởng ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tới đây, về phía Bồ Ðào Nha, cho biết con số đông đảo vừa nói là một dấu hiệu chứng tỏ biến cố này được đặc biệt quan tâm hưởng ứng nơi người trẻ thế giới. Theo Ðức cha, Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa có thể trở thành một trong những biến cố đông đảo nhất về số người tham dự. Việc đăng ký có thể gia tăng hơn nữa trước mùa Phục sinh năm nay.

Ðức cha Aguiar cũng nói rằng có những ngạc nhiên liên quan đến biến cố ngày giới trẻ: trước tiên là vì đại dịch Covid-19. Ngày này đã bị hoãn lại một năm. Tiếp đến là chiến tranh tại Ucraina bùng nổ, kèm theo cuộc khủng hoảng kinh tế và lạm phát gia tăng. Những sự kiện này có ảnh hưởng tiêu cực đối với việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa. Ðức cha nói: "Nếu chiến tranh còn tiếp tục với những hậu quả tiêu cực về kinh tế, chắc chắn là cần phải có những thích ứng đối với những biến chuyển như thế".

(Kai 3-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page