200 quân nhân bảo vệ sơn cước Bavaria

về Roma dự lễ an táng Ðức Biển Ðức XVI

 

200 quân nhân bảo vệ sơn cước Bavaria về Roma dự lễ an táng Ðức Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bavaria (RVA News 04-01-2023) - 200 quân nhân bảo vệ sơn cước thuộc miền Bavaria, quê hương của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đang xúc tiến về Roma dự lễ an táng của ngài, vào sáng thứ Năm, ngày 05 tháng Giêng năm 2023.

Hôm ngày 02 tháng Giêng năm 2023, ông Martin Haberfellner, Chủ tịch đoàn bảo vệ sơn cước vừa nói, cho hãng tin Công giáo Ðức biết: ông cùng với vị Phó Chủ tịch và hai đồng bạn sẽ đi trong phái đoàn của Thủ tướng Markus Soder, bang Bavaria về Roma bằng máy bay để dự lễ. Các quân nhân khác sẽ di chuyển bằng 5 xe bus. Trong số này, có các thành viên thuộc làng Traunstein và Tegersee, làng quê của Ðức Biển Ðức XVI và trong 20 năm trời, ngài cũng là thành viên danh dự của đoàn này.

Ðoàn bảo vệ sơn cước miền Bavaria cũng có sứ mạng bảo tồn phong tục, truyền thống và văn hóa của miền này.

Mặt khác, nhiều giám mục Ðức cũng sẽ về Roma dự lễ an táng, không kể phái đoàn chính thức của nước này, trong đó có Ðức cha Chủ tịch Georg Batzing, hai Ðức Hồng y Tổng giám mục Munich và Koeln, Ðức cha Stefan Oster, Giám mục giáo phận Passau là nơi sinh trưởng của Ðức nguyên Giáo hoàng, Ðức cha Voderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg, nơi người làm linh mục giáo sư trong 8 năm (1969-1977), trước khi làm Tổng giám mục giáo phận Munich.

(KNA 2-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page